Výuka probíhá s rouškou

Září 9th, 2020

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení  nově včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. zpěv, hra na dechové nástroje).

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18–9–2020-do-odvolani

Prosíme žáky, rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.

Mimořádné opatření od 10. 9.

Září 9th, 2020

V souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví bude od čtvrtka 10. 9. 2020 platit povinnost všech osob při pohybu ve společných prostorách školy používat roušku nebo respirátor. Opatření se týká zaměstnanců, zákonných zástupců, žáků i dalších osob při pohybu ve společných prostorách jako jsou chodby, šatny, WC.

Prosíme rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10–9–2020-do-odvolani

Zahájení školního roku

Srpen 31st, 2020

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září. Zápis žáků hudebního a výtvarného oboru probíhá v úterý od 9 do 12 hodin, ve zbývající dny prvního zářijového týdne v odpoledních hodinách (od 13 do 16 hodin). Pravidelná výuka začne od 7. září.

Výsledky přijímacích a talentových zkoušek pro výtvarný obor na školní rok 2020-2021

Červen 29th, 2020

výsledky a informace

Výstavy absolventů výtvarného oboru

Červen 17th, 2020