Výsledky přijímacích a talentových zkoušek pro výtvarný obor na školní rok 2020-2021

Červen 29th, 2020

výsledky a informace

Výstavy absolventů výtvarného oboru

Červen 17th, 2020

Noc kostelů

Květen 29th, 2020

Výuka hudební nauky (do konce školního roku)

Květen 15th, 2020

Od 18. května bude obnovena výuka hudební nauky. V souladu s hygienickými a bezpečnostními opatřeními bude její provoz omezen a upravena bude i forma, jakou bude hudební nauka do konce školního roku probíhat. Možnost účastnit se výuky hudební nauky mají pouze ti žáci, kteří dochází do prezenční výuky nástroje / zpěvu, a kteří svému vyučujícímu odevzdali potvrzení o bezinfekčnosti. Děti s příznaky respiračního onemocnění (kašel, zvýšená tělesná teplota) se výuky účastnit nemohou!

Podrobné informace o výuce a úpravu rozvrhů (v Bruntále a na pobočkách) najdete zde

Režim školy od 11. května

Květen 5th, 2020

Od 11. května se obnovuje výuka v hudebním a výtvarném oboru na naší škole. Z důvodu ochrany zdraví našich žáků a pedagogů vstupuje v platnost „Režim školy v období 11. května – 30. června 2020“, který stanovuje zvláštní pravidla chování a bezpečnosti při výuce. Tím, že se žák  v uvedeném období zapojí do výuky, je povinen tato pravidla dodržovat. Zároveň žádáme zákonné zástupce žáka / zletilé žáky, aby vyučujícím dodali podepsané Čestné prohlášení. Děkujeme a těšíme se na shledání.

čestné prohlášení žáci

Režim školy