Akce školy II. pololetí 2016-2017

Březen 22nd, 2017

PLÁN PRÁCE II. POl.2016–17

Žačka školy uspěla v soutěži Česko zpívá 2017

Březen 10th, 2017

Adélka Kozelková, sólová zpěvačka z pobočky v Horním Benešově, se v pondělí 6. března zúčastnila soutěže „Česko zpívá 2017“. Výběrového kola se účastnilo 203 soutěžících. Adélka i v takové konkurenci zaujala porotu natolik, že byla vybrána spolu s dalšími čtyřiačtyřiceti mladými zpěváky do semifinálového kola. Gratulace patří nejen Adélce, ale také jejímu učiteli zpěvu, panu Petru Soosovi, a panu učiteli Milanu Mozolíkovi, který připravil hudební podklady. Adélce přejeme v dalším kole hodně úspěchů a štěstí!

Zpráva o poskytování informací

Březen 10th, 2017

Zpráva o poskytování informací

Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkové organizace

Březen 9th, 2017

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střed­nědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střed­nědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk­.cz/…a/index.html.

Koncert (nejen) učitelů(m)

Březen 8th, 2017

Srdečně zveme širokou veřejnost na koncert konaný u příležitosti Dne učitelů. Účinkují pedagogové školy a hosté.