Archive for the ‘Aktuality’ Category

Distanční vzdělávání od 5. října 2020 do 18. října

Čtvrtek, Říjen 1st, 2020

Na základě Mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se omezuje provoz základních uměleckých škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.  V souladu s platným školským zákonem ZUŠ Bruntál poskytuje distanční vzdělávání, o jehož organizaci budou zákonní zástupci žáků informováni pedagogy školy (emailem, sms, telefonicky).

mimořádné opatření KHS 26_2020

Výuka probíhá s rouškou

Středa, Září 9th, 2020

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení  nově včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. zpěv, hra na dechové nástroje).

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18–9–2020-do-odvolani

Prosíme žáky, rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.

Mimořádné opatření od 10. 9.

Středa, Září 9th, 2020

V souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví bude od čtvrtka 10. 9. 2020 platit povinnost všech osob při pohybu ve společných prostorách školy používat roušku nebo respirátor. Opatření se týká zaměstnanců, zákonných zástupců, žáků i dalších osob při pohybu ve společných prostorách jako jsou chodby, šatny, WC.

Prosíme rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10–9–2020-do-odvolani

Zahájení školního roku

Pondělí, Srpen 31st, 2020

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září. Zápis žáků hudebního a výtvarného oboru probíhá v úterý od 9 do 12 hodin, ve zbývající dny prvního zářijového týdne v odpoledních hodinách (od 13 do 16 hodin). Pravidelná výuka začne od 7. září.

Výsledky přijímacích a talentových zkoušek pro výtvarný obor na školní rok 2020-2021

Pondělí, Červen 29th, 2020

výsledky a informace