Archive for the ‘Aktuality’ Category

Hlas Slezska – pěvecká soutěž

Čtvrtek, Prosinec 10th, 2020

Tři žačky ze třídy paní učitelky Alžběty Černíkové se zúčastnily třetího ročníku česko-slovenské pěvecké soutěže Hlas Slezska 2020. Soutěž proběhla on-line formou. Soutěžící zaslali vide s nahrávkou soutěžní písně, kterou pak ohodnotila odborná porota. Anna Cecílie Vodičková zpívala píseň z pohádky Tajemství staré bambitky Holka nebo kluk a získala Čestné uznání, Tereza Záhorová předvedla píseň z muzikálu Dracula Jsi můj pán, a získala tak stříbrné pásmo a Adéla Kozelková se umístila v bronzovém pásmu a zazpívala píseň od slovenské zpěvačky Márii Círové píseň Unikát. Dívkám a její paní učitelce gratulujeme.

Výuka od 7. prosince

Úterý, Prosinec 1st, 2020

Od pondělí 7. prosince bude výuka organizována následujícím způsobem:

Hudební obor: individuální výuka (nástroj, zpěv) probíhá prezenčně dle rozvrhu, nově je umožněna výuka skupinek žáků. Obnovuje se výuka předmětů Komorní hra, Hra v souboru, Hudební aktivity. Pokud je v těchto předmětech více než 10 žáků (Hra v souboru p. uč. Mozolíka, Hudební aktivity), bude zaveden rotační systém – o rozdělení do skupin bude žák / zákonný zástupce informován. Výuka hudební nauky bude probíhat rotačním způsobem – o rozdělení do skupin budou žáci informováni vyučujícím. (Rozdělení žáků v HN je také zveřejněno v záložce Distanční vzdělávání -  hudební nauka.)

Výtvarný obor: obnovuje se prezenční výuka skupin dle rozvrhu (v Bruntále, Horním Benešově a ve Dvorcích). Ve Vrbně bude výuka výtvarného oboru probíhat rotačním způsobem – o rozdělení do skupin budou zákonní zástupci žáků informováni v e-mailu.

https://www.msmt­.cz/…pondeli-7–12

Pro bližší informace se informujte na t. č. 607 078 409, e-mail janamazalova@zus­bruntal.cz

Ocenění na Festivalu Animánie

Úterý, Listopad 24th, 2020

Každoročně se účastníme s našimi animovanými filmy inspirativní plzeňské Animánie.

Letos udělila porota hlavní cenu Animánička v kategorii MINI CZ/SK žákyni výtvarného oboru Pavlíně Olejníčkové za snímek Smog v 15. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let.
Zajímavé též je, že celý festival se konal on-line a také cena je virtuální a bude se teprve muset vytisknout na 3D tiskárně.
Oceněný snímek můžete vidět zde:
Smog

Výuka od 25. listopadu

Pondělí, Listopad 23rd, 2020

Od středy 25. listopadu je umožněna prezenční individuální výuka v hudebním oboru, a to „jeden žák, jeden učitel“. Bylo-li Vaše dítě (dle rozvrhu) vyučováno ve skupince dvou žáků, kontaktuje Vás učitel s dalšími informacemi. V hudebním oboru nadále neprobíhá výuka komorní a souborové hry; hudební nauka probíhá distančním způsobem (pro žáky je účast dobrovolná). Výtvarný obor vyučuje nadále distančně, pro žáky je účast dobrovolná.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ( v hudební nauce, v PHV, ve výtvarném oboru), u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň dva metry od všech osob.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tj. zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30–11

Barvy podzimu na Městském úřadu Vrbno

Úterý, Říjen 13th, 2020