Archive for the ‘Aktuality’ Category

Zveme

Středa, Květen 19th, 2021

Výuka od 24. května

Úterý, Květen 18th, 2021

Od pondělí 24. května se obnovuje v plném rozsahu výuka výtvarného oboru a výuka v kolektivních předmětech hudebního oboru (hudební nauka, komorní hra, hra v souboru, hudební aktivity a sborový zpěv).

Od tohoto data je v základních uměleckých školách umožněna osobní přítomnost ve výuce v nejvyšším počtu 10 žáků bez povinnosti dokládání testování. Dále je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za splnění těchto podmínek: žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

Přijímání nových žáků pro školní rok 2021/2022

Pátek, Duben 16th, 2021

Základní umělecká škola v Bruntále přijímá nové žáky do hudebního a výtvarného oboru. Talentové a přijímací zkoušky v Bruntále probíhají od 3. května každý den v odpoledních hodinách. Nabízíme vzdělávání v sólovém zpěvu, ve hře na nástroj (akordeon, klavír, klávesy, housle, kytara, dechové a bicí nástroje) a ve výtvarné tvorbě. Nové žáky uvítají také naše pobočky ve Dvorcích, Vrbně pod Pradědem a v Horním Benešově. Uchazeči o vzdělávání se mohou informovat na telefonních číslech 607 078 409 (hudební obor), 732 141 794 (výtvarný obor).

Provoz školy od 12. 4. 2021

Čtvrtek, Duben 8th, 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 je v základních uměleckých školách umožněna prezenční indi­viduální výuka (forma 1 žák, 1 učitel) a individuální konzultace. Žáci se (v této formě vzdělávání) netestují. Po vstupu do budovy (a dále v průběhu výuky) musí být použity ochranné pomůcky horních cest dýchacích (roušky, respirátory). Kolektivní a skupinová výuka nadále probíhá distančním způsobem.

Vyhlášení konkurzního řízení

Pátek, Únor 26th, 2021

Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 9/484 ze dne 8. 2. 2021 vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Bruntál, příspěvkové organizace.

Vyhlášení konkurzu – ZUŠ, Bruntál