Archive for Září 9th, 2020

Výuka probíhá s rouškou

Středa, Září 9th, 2020

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení  nově včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. zpěv, hra na dechové nástroje).

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18–9–2020-do-odvolani

Prosíme žáky, rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.

Mimořádné opatření od 10. 9.

Středa, Září 9th, 2020

V souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví bude od čtvrtka 10. 9. 2020 platit povinnost všech osob při pohybu ve společných prostorách školy používat roušku nebo respirátor. Opatření se týká zaměstnanců, zákonných zástupců, žáků i dalších osob při pohybu ve společných prostorách jako jsou chodby, šatny, WC.

Prosíme rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10–9–2020-do-odvolani