Archive for Říjen, 2020

Barvy podzimu na Městském úřadu Vrbno

Úterý, Říjen 13th, 2020

Organizace vzdělávání v období od 14. října do 1. listopadu

Úterý, Říjen 13th, 2020

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující: U základních uměleckých škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Nově tedy není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ. Ve dnech 26. a 27. října jsou dny volna (vyhlášené MŠMT), 28. – 30. října podzimní prázdniny. V těchto dnech distanční výuka neprobíhá. Bližší informace získáte u učitelů Vašeho dítěte. Děkujeme za pochopení.

Dny volna a podzimní prázdniny

Pátek, Říjen 9th, 2020

Podle usnesení vlády je ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních uměleckých škol na vzdělávání. MŠMT na tyto dny stanovuje dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Ve středu 28. října je státní svátek, na něj navazují dva dny podzimních prázdnin.

Výuka v období od 12. října do 25. října

Pátek, Říjen 9th, 2020

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz základních uměleckých škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák). Výtvarný obor vyučuje nadále distančně, pro žáky je účast dobrovolná. V hudebním oboru se ruší výuka komorní a souborové hry, hudební nauka probíhá distančním způsobem (pro žáky je účast dobrovolná). Prezenčně se vyučuje pouze individuálně v hudebním oboru, a to „jeden žák, jeden učitel“. Bylo-li Vaše dítě vyučováno ve skupince dvou žáků, kontaktuje Vás učitel s dalšími informacemi. krizové opatření – školství informace od 12. 10

Svatováclavský duchovní koncert 28.9.2020

Úterý, Říjen 6th, 2020