Smíšený pěvecký sbor zazpíval hymnu ČR na vyhodnocení mezinárodní soutěže vojsk NATO v Karlově Studánce Winter survival – týdenní přežití v jesenické přírodě.

Comments are closed.