Krajské kolo soutěže ve hře na EKN

Krajské kolo soutěže ve hře na elektronický klávesový nástroj proběhlo v pátek 12. dubna v Karviné. Školu reprezentoval Maxim Pleský (vyučující Radek Bartošík), Charlotte Gocieková a Laura Adámková (vyučující Petr Wolff). Jejich soutěžní výkony porota ohodnotila udělením dvou druhých cen (Charlotte a Maxim). Laura Adámková získala cenu první. Soutěžícím žákům a jejich učitelů gratulujeme a přejeme další úspěchy na hudebním poli.

Comments are closed.