Výuka v období od 12. října do 25. října

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz základních uměleckých škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák). Výtvarný obor vyučuje nadále distančně, pro žáky je účast dobrovolná. V hudebním oboru se ruší výuka komorní a souborové hry, hudební nauka probíhá distančním způsobem (pro žáky je účast dobrovolná). Prezenčně se vyučuje pouze individuálně v hudebním oboru, a to „jeden žák, jeden učitel“. Bylo-li Vaše dítě vyučováno ve skupince dvou žáků, kontaktuje Vás učitel s dalšími informacemi. krizové opatření – školství informace od 12. 10

Comments are closed.