Výuka od 25. listopadu

Od středy 25. listopadu je umožněna prezenční individuální výuka v hudebním oboru, a to „jeden žák, jeden učitel“. Bylo-li Vaše dítě (dle rozvrhu) vyučováno ve skupince dvou žáků, kontaktuje Vás učitel s dalšími informacemi. V hudebním oboru nadále neprobíhá výuka komorní a souborové hry; hudební nauka probíhá distančním způsobem (pro žáky je účast dobrovolná). Výtvarný obor vyučuje nadále distančně, pro žáky je účast dobrovolná.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ( v hudební nauce, v PHV, ve výtvarném oboru), u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň dva metry od všech osob.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tj. zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30–11

Comments are closed.