Omlouvání žáků

Při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování postupují škola, zákonní zástupci a zletilí žáci podle §22, §50 a §67 zákona č. 561/2004 Sb.

Zákonný zástupce žáka (zletilý žák) je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žá­ka.

Způsoby dokládání nepřítomnosti:

  1. telefonicky – bezprostředně před nebo po nepřítomnosti; po telefonické (sms) omluvě bude vyučující vyžadovat následnou písemnou omluvu
  2. písemně – např. do žákovských knížek, elektronicky (e-mail)

Kontakty:

pevná linka – 554 717 304 (kancelář školy)

mobil – 607 078 409 (lze zaslat i sms, ve které bude jméno omlouvaného žáka, předmět, ze kterého je omlouván, a jméno vyučujícího)

e-mail – info@zusbruntal­.cz

Comments are closed.