Obory studia

Naše základní umělecká škola poskytuje vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru.

Cílem vzdělávání v těchto oborech je připravit žáky na neprofesionální umělecké aktivity a také na vzdělávání ve středních školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatoři.

Hudební obor

Předměty v současné době vyučované:
 • hra na akordeon
 • hra na bicí nástroje
 • hra na elektrické klávesy
 • hra na hoboj
 • hra na housle
 • hra na klavír
 • hra na kytaru
 • hra na příčnou flétnu
 • sborový zpěv
 • sólový zpěv
 • hra na trubku
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na lesní roh
 • hra na pozoun
Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru se ve vyučovacím bloku prolínají předměty Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Multimediální tvorba a Výtvarná kultura.

Leave a Reply