Projekty

Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání

programové období 2014 – 2020 číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0­.0/18_063/0008935 Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace, je zapojena od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2020

Překračujeme hranice 2014 – 2020

"Nezávislé dějiny v uměleckém projektu na pl-cz příhraničí ”

Číslo mikroprojektu: CZ.11.4.120/0­.0/0.0/16_013/00­01602

popis projektu zde

Comments are closed.