Projekty

Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání programové období 2014 – 2020 číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0­.0/18_063/0008935 Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace, je zapojena od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2020

Překračujeme hranice 2014 – 2020 "Nezávislé dějiny v uměleckém projektu na pl-cz příhraničí ” popis projektu zde

Comments are closed.