Přijímání uchazečů

Uchazeči o vzdělávání v hudebním či výtvarném oboru  se mohou informovat na t. č. 607 078 409 nebo osobně u zástupkyně školy.

TERMÍN KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK pro školní rok 2020/2021

ZUŠ BRUNTÁL, nám. J. Žižky 6

Talentové zkoušky do hudebního oboru probíhají ve čtvrtek 4. 6. a v pátek 5. 6. od 13,00 do 17,00 hod. v 1. patře školy.

Talentové zkoušky do výtvarného oboru probíhají ve čtvrtek 4. 6. a v pátek 5. 6. od 13,00 do 17,00 hod. v přízemí školy.

Talentové zkoušky do hudebního oboru ve Vrbně p. Pr. - úterý – čtvrtek 3. – 5. března, od 13,00 do 16,00 hodin

Talentové zkoušky do výtvarného oboru ve Vrbně p. Pr. - pátek 29. května, od 13,00 do 17,00 hodin

Talentové zkoušky do hudebního oboru v Horním Benešově –  – pondělí 18. května – pátek 22. května, vždy od 14 do 17 hodin

Talentové zkoušky do výtvarného oboru v Horním Benešově – úterý 19. května, od 14 do 17 hodin

Talentové zkoušky do hudebního oboru ve Dvorcích - středa 27. května – pátek 29. května, od 12,30 do 16,00 hodin

Talentové zkoušky do výtvarného oboru ve Dvorcích – středa 29. května od 12,30 do 16,30 hodin

Dítě může být přijato ke studiu i mimo vyhlášené termíny přijímacích zkoušek, dovoluje-li to kapacita školy a naplněnost tříd. I v tomto případě však musí vykonat talentovou zkoušku.

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ

Do přípravného studia hudebního oboru jsou přijímáni uchazeči (od 5 let věku), kteří u zkoušek prokáží předpoklady pro vzdělávání.

Do studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Studium I. stupně je určeno pro děti od 7 let věku, studium II. stupně je určeno pro děti od 14 let věku. Starší uchazeči jsou zařazeni do prvního ročníku příslušného stupně; podle výsledků talentové zkoušky mohou být přijati do některého z vyšších ročníků.

POŽADAVKY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE– HUDEBNÍ OBOR

  • dítě zazpívá samostatně písničku, bez doprovodu, ve své hlasové poloze (bez udání prvního tónu)
  • dítě zopakuje předzpívaný melodický motiv
  • dítě pozná melodickou chybu ve známé písničce
  • dítě zopakuje jednoduchý rytmický model ve 2 a 3 dobém taktu v rozsahu 2 – 4 taktů
  • dítě pochoduje podle hudby, reaguje na změny tempa

Poznámky k hudebnímu oboru:

  • Při zařazení do výuky hry na vybraný nástroj škola respektuje přání dítěte, zároveň však zohledňuje předpoklady dítěte pro hru na konkrétní nástroj a také své kapacitní možnosti.
  • Pro výuku hry na klavír je nutnost mít  doma klavír. Škola může zapůjčit nástroj pro první rok studia (např. příčnou flétnu, saxofon), pro další studium si  žák musí koupit vlastní nástroj. Některé z nástrojů (např. pozoun, akordeon, housle, trubku) lze zapůjčit dlouhodobě.

POŽADAVKY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE – VÝTVARNÝ OBOR

Do výtvarného oboru jsou přijímány děti od 5 let, které projeví zájem o výtvarnou tvorbu a přijdou se svým zákonným zástupcem k talentové zkoušce. Na zadané nebo volné téma vytvoří libovolnou plošnou technikou obrázek formátu A4 nebo A3 (podle vlastního výběru).

Kritéria hodnocení: kompoziční uspořádání plochy, barevný soulad, originalita

Uchazeči o studium starší 10 let nakreslí studijní kresbu podle modelu (mlýnek, bota apod.) tužkou, uhlem nebo rudkou.

Kritéria hodnocení: správnost proporcí, smysl pro detail, celkový dojem

Přihlášky ke stažení zde:

Přihláška do základního studia (uchazeči sedmiletí a starší)  Přihláška_ver­ze_2017.docx

Přihláška do přípravného studia (uchazeči ve věku 5 a 6 let) Přihláška PS_ZUS_Bruntál

One Response to “Přijímání uchazečů”

  1. […] Informace o termínech talentových zkoušek na pobočkách školy v Horním Benešově, Dvorcích a Vrbně pod Pradědem http://www.zus­bruntal.cz/?… […]

Leave a Reply