Přijímání uchazečů

Uchazeči o vzdělávání v hudebním či výtvarném oboru  se mohou informovat na t. č. 607 078 409 nebo osobně u zástupkyně školy.

TERMÍN KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK pro školní rok 2020/2021

Talentové a přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 budou zahájeny zároveň se znovuotevřením základních uměleckých škol – dne 11. května 2020.

Bruntálv případě zájmu o přijetí dítěte do hudebního oboru se informujte osobně v ředitelně školy nebo u zástupkyně ředitelky (budova ZUŠ Bruntál, nám. J. Žižky 6, 1. patro), pro vzdálenou domluvu na e-mailu janamazalova@zus­bruntal.cz , nebo na telefonu  607 078 409. V případě zájmu o přijetí dítěte do výtvarného oboru se informujte osobně v prostorách výtvarného oboru (budova ZUŠ Bruntál, nám. J. Žižky 6, přízemí), pro vzdálenou domluvu na emailové adrese vytvarka.zus.brun­tal@seznam.cz. Talentové a přijímací zkoušky probíhají denně od 13 do 17 hodin, a to do 30. června.

Horní Benešov – v případě zájmu o přijetí do hudebního oboru se informujte osobně u učitelů hudebního oboru (budova ZUŠ Horní Benešov, Nerudova 513/32), pro vzdálenou domluvu na telefonu 607 078 406. V případě zájmu o přijetí do výtvarného oboru se informujte osobně u vyučující výtvarného oboru (budova ZUŠ Horní Benešov, Nerudova 513/32), pro vzdálenou domluvu na emailové adrese vytvarka.zus.brun­tal@seznam.cz. Talentové a přijímací zkoušky do hudebního oboru probíhají denně od 14 do 17 hod., do výtvarného oboru v úterý od 14 do 17 hodin, a to do 26. června 2020.

Dvorce – v případě zájmu o přijetí do hudebního oboru se informujte osobně u vedoucí pobočky (budova ZUŠ Dvorce, Olomoucká 37, 1. patro), pro vzdálenou domluvu na telefonu 554 745 296.  V případě zájmu o přijetí do výtvarného oboru se informujte osobně v prostorách výtvarného oboru (budova ZUŠ Dvorce, Olomoucká 37, 1. patro), pro vzdálenou domluvu na emailové adrese vytvarka.zus.vrbno­@seznam.cz. Talentové a přijímací zkoušky do hudebního oboru probíhají denně od 12,30 do 15,30 hod., do výtvarného oboru ve středu od 12,30 do 15,30 hodin, a to do 24. června.

Vrbno p. Pradědem – talentové zkoušky do hudebního oboru již proběhly. Pro další případné zájemce bude otevřeno druhé kolo, a to každé pondělí a úterý v době od 13 do 17 hodin. Nabízíme vzdělávání ve hře na lesní roh, zobcovou flétnu a klávesy, informace na telefonu 605 920 145. V případě zájmu o přijetí do výtvarného oboru se informujte osobně v prostorách výtvarného oboru (budova ZUŠ Vrbno, Komenského 59), pro vzdálenou domluvu na emailové adrese vytvarka.zus.vrbno­@seznam.cz nebo na telefonu 605 363 253. Talentové zkoušky probíhají v pondělí a úterý, od 13 do 17 hodin, a to do 23. června 2020.

Dítě může být přijato ke studiu i mimo vyhlášené termíny přijímacích zkoušek, dovoluje-li to kapacita školy a naplněnost tříd. I v tomto případě však musí vykonat talentovou zkoušku.

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ

Do přípravného studia hudebního oboru jsou přijímáni uchazeči (od 5 let věku), kteří u zkoušek prokáží předpoklady pro vzdělávání.

Do studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Studium I. stupně je určeno pro děti od 7 let věku, studium II. stupně je určeno pro děti od 14 let věku. Starší uchazeči jsou zařazeni do prvního ročníku příslušného stupně; podle výsledků talentové zkoušky mohou být přijati do některého z vyšších ročníků.

POŽADAVKY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE– HUDEBNÍ OBOR

  • dítě zazpívá samostatně písničku, bez doprovodu, ve své hlasové poloze (bez udání prvního tónu)
  • dítě zopakuje předzpívaný melodický motiv
  • dítě pozná melodickou chybu ve známé písničce
  • dítě zopakuje jednoduchý rytmický model ve 2 a 3 dobém taktu v rozsahu 2 – 4 taktů
  • dítě pochoduje podle hudby, reaguje na změny tempa

Poznámky k hudebnímu oboru:

  • Při zařazení do výuky hry na vybraný nástroj škola respektuje přání dítěte, zároveň však zohledňuje předpoklady dítěte pro hru na konkrétní nástroj a také své kapacitní možnosti.
  • Pro výuku hry na klavír je nutnost mít  doma klavír. Škola může zapůjčit nástroj pro první rok studia (např. příčnou flétnu, saxofon), pro další studium si  žák musí koupit vlastní nástroj. Některé z nástrojů (např. pozoun, akordeon, housle, trubku) lze zapůjčit dlouhodobě.

POŽADAVKY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE – VÝTVARNÝ OBOR

Do výtvarného oboru jsou přijímány děti od 5 let, které projeví zájem o výtvarnou tvorbu a přijdou se svým zákonným zástupcem k talentové zkoušce. Na zadané nebo volné téma vytvoří libovolnou plošnou technikou obrázek formátu A4 nebo A3 (podle vlastního výběru).

Kritéria hodnocení: kompoziční uspořádání plochy, barevný soulad, originalita

Uchazeči o studium starší 10 let nakreslí studijní kresbu podle modelu (mlýnek, bota apod.) tužkou, uhlem nebo rudkou.

Kritéria hodnocení: správnost proporcí, smysl pro detail, celkový dojem

Přihlášky ke stažení zde:

Přihláška do základního studia (uchazeči sedmiletí a starší) Přihláška_ver­ze_2017.docx

Přihláška do přípravného studia (uchazeči ve věku 5 a 6 let) Přihláška PS_ZUS_Bruntál

One Response to “Přijímání uchazečů”

  1. […] Informace o termínech talentových zkoušek na pobočkách školy v Horním Benešově, Dvorcích a Vrbně pod Pradědem http://www.zus­bruntal.cz/?… […]

Leave a Reply