Přijímání uchazečů

Uchazeči o vzdělávání v hudebním či výtvarném oboru  se mohou informovat na t. č. 607 078 409 nebo osobně u zástupkyně ředitelky školy.

TERMÍN KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK pro školní rok 2021/2022

Talentové a přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 budou zahájeny  – dne 3. května 2021.

Bruntál – Talentové a přijímací zkoušky probíhají denně od 13 do 17 hodin, a to od 3. května do 30. června. V případě zájmu o přijetí dítěte do hudebního oboru se můžete informovat osobně v ředitelně školy nebo u zástupkyně ředitelky (budova ZUŠ Bruntál, nám. J. Žižky 6, 1. patro), pro vzdálenou domluvu na e-mailu janamazalova@zus­bruntal.cz , nebo na telefonu  607 078 409. V případě zájmu o přijetí dítěte do výtvarného oboru se můžete informovat osobně v prostorách výtvarného oboru (budova ZUŠ Bruntál, nám. J. Žižky 6, přízemí), pro vzdálenou domluvu na emailové adrese vytvarka.zus.brun­tal@seznam.cz nebo na telefonu 732 141 794. Talentové a přijímací zkoušky probíhají denně od 13 do 17 hodin, a to do 30. června.

Horní Benešov – talentové a přijímací zkoušky probíhají každý den (kromě čtvrtka) v odpoledních hodinách na ulici Nerudova 513, Horní Benešov (areál MŠ). Bližší informace o přijímání uchazečů a vzdělávání žáků získáte na telefonních číslech     605 581 175 (hudební obor), 732 252 661 (výtvarný obor).

Vrbno p. Pradědem - talentové a přijímací zkoušky do hudebního oboru probíhají každé úterý a středu v čase od 12 do 16 hodin. Talentové a přijímací zkoušky do výtvarného oboru probíhají každé pondělí a úterý v čase od 13 do 17 hodin. Bližší informace získáte na telefonních číslech 607 078 405 (hudební obor) a 605 363 253 (výtvarný obor). Přijímací zkoušky probíhají v budově školy, Komenského 59, Vrbno pod Pradědem.

 

Dvorce -  talentové a přijímací zkoušky probíhají vždy v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 12:30do 15:30 hodin, ve středu od 12:30 do 17:00 hodin, a to na adrese Dvorce, Olomoucká 36 (budova MŠ). Bližší informace získáte na telefonním čísle 554 745 296.

Dítě může být přijato ke studiu i mimo vyhlášené termíny přijímacích zkoušek, dovoluje-li to kapacita školy a naplněnost tříd. I v tomto případě však musí vykonat talentovou zkoušku.

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ

Do přípravného studia hudebního oboru jsou přijímáni uchazeči (od 5 let věku), kteří u zkoušek prokáží předpoklady pro vzdělávání.

Do studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Studium I. stupně je určeno pro děti od 7 let věku, studium II. stupně je určeno pro děti od 14 let věku. Starší uchazeči jsou zařazeni do prvního ročníku příslušného stupně; podle výsledků talentové zkoušky mohou být přijati do některého z vyšších ročníků.

POŽADAVKY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE– HUDEBNÍ OBOR

- dítě zazpívá samostatně písničku, bez doprovodu, ve své hlasové poloze (bez udání prvního tónu)

- dítě zopakuje předzpívaný melodický motiv

- dítě pozná melodickou chybu ve známé písničce

- dítě zopakuje jednoduchý rytmický model ve 2 a 3 dobém taktu v rozsahu 2 – 4 taktů

- dítě pochoduje podle hudby, reaguje na změny tempa

Poznámky k hudebnímu oboru:

* Při zařazení do výuky hry na vybraný nástroj škola respektuje přání dítěte, zároveň však zohledňuje předpoklady dítěte pro hru na konkrétní nástroj a také své kapacitní možnosti.

  • Pro výuku hry na klavír je nutnost mít  doma klavír. Škola může zapůjčit nástroj pro první rok studia (např. příčnou flétnu, saxofon), pro další studium si  žák musí koupit vlastní nástroj. Některé z nástrojů (např. pozoun, akordeon, housle, trubku) lze zapůjčit dlouhodobě.

POŽADAVKY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE – VÝTVARNÝ OBOR

Do výtvarného oboru jsou přijímány děti od 5 let, které projeví zájem o výtvarnou tvorbu a přijdou se svým zákonným zástupcem k talentové zkoušce. Na zadané nebo volné téma vytvoří libovolnou plošnou technikou obrázek formátu A4 nebo A3 (podle vlastního výběru).

Kritéria hodnocení: kompoziční uspořádání plochy, barevný soulad, originalita

Uchazeči o studium starší 10 let nakreslí studijní kresbu podle modelu (mlýnek, bota apod.) tužkou, uhlem nebo rudkou.

Kritéria hodnocení: správnost proporcí, smysl pro detail, celkový dojem

Přihlášky ke stažení zde:

Přihláška do základního studia (uchazeči sedmiletí a starší) Přihláška_ver­ze_2017.docx

Přihláška do přípravného studia (uchazeči ve věku 5 a 6 let) Přihláška PS_ZUS_Bruntál

One Response to “Přijímání uchazečů”

  1. […] Informace o termínech talentových zkoušek na pobočkách školy v Horním Benešově, Dvorcích a Vrbně pod Pradědem http://www.zus­bruntal.cz/?… […]

Leave a Reply