Odhlášení žáka z výuky

  • odhlásit žáka lze pouze v pololetí nebo na konci školního roku
  • o ukončení docházky žádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák písemně vyplněním   odhlášky a jejím předáním třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy

Odhláška  ke stažení

Comments are closed.