Archive for the ‘Zprávy o činnosti’ Category

Plán akcí 1. pololetí 2017-2018

Sobota, Únor 10th, 2018

Plán akcí-1.pol.2017–2018

Pondělí, Září 11th, 2017

Plán akcí 2016_2017

Pondělí, Září 11th, 2017

Výroční zpráva 2016_2017

Zpráva o poskytování informací

Pátek, Březen 10th, 2017

Zpráva o poskytování informací

Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkové organizace

Čtvrtek, Březen 9th, 2017

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střed­nědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střed­nědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk­.cz/…a/index.html.