Archive for the ‘Zprávy o činnosti a plány akcí’ Category

Zpráva o poskytování informací

Pátek, Březen 10th, 2017

Zpráva o poskytování informací

Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkové organizace

Čtvrtek, Březen 9th, 2017

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střed­nědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střed­nědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk­.cz/…a/index.html.

Plán akcí – 1. pololetí školního roku 2016/2017

Neděle, Únor 5th, 2017

PLÁN-AKCÍ-2016–2017_1._pololetí

Plán akcí na II. pololetí 2015/2016

Čtvrtek, Červen 30th, 2016

PLÁN-AKCÍ-2015_2016 –2. pololetí

Výroční zpráva

Čtvrtek, Červen 30th, 2016

Výroční zpráva ZUŠ Bruntál 2015_2016