Režim školy od 11. května

Od 11. května se obnovuje výuka v hudebním a výtvarném oboru na naší škole. Z důvodu ochrany zdraví našich žáků a pedagogů vstupuje v platnost „Režim školy v období 11. května – 30. června 2020“, který stanovuje zvláštní pravidla chování a bezpečnosti při výuce. Tím, že se žák  v uvedeném období zapojí do výuky, je povinen tato pravidla dodržovat. Zároveň žádáme zákonné zástupce žáka / zletilé žáky, aby vyučujícím dodali podepsané Čestné prohlášení. Děkujeme a těšíme se na shledání.

čestné prohlášení žáci

Režim školy

Comments are closed.