Výuka probíhá s rouškou

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení  nově včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. zpěv, hra na dechové nástroje).

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18–9–2020-do-odvolani

Prosíme žáky, rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.

Comments are closed.