Výuka od 24. května

Od pondělí 24. května se obnovuje v plném rozsahu výuka výtvarného oboru a výuka v kolektivních předmětech hudebního oboru (hudební nauka, komorní hra, hra v souboru, hudební aktivity a sborový zpěv).

Od tohoto data je v základních uměleckých školách umožněna osobní přítomnost ve výuce v nejvyšším počtu 10 žáků bez povinnosti dokládání testování. Dále je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za splnění těchto podmínek: žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

Comments are closed.