Naši žáci v krajských soutěžích

Akordeon: Monika Muchová – čestné uznání 

Housle: Anna Kvěchová – čestné uznání

Kytara: Karolína Pavlišová – čestné uznání

               Magdaléna Vágnerová – čestné uznání

               Marie Szkanderová – 3. místo

              

46 Responses to “Naši žáci v krajských soutěžích”

 1. Benjamin napsal:

  <a href=„http://­fr.artistworks­.ru/?p=50&lol= nato@mustered­.ytime“>.…

  thanks for information!!…

 2. Virgil napsal:

  <a href=„http://­ch.albumcore.ru/?p=50&lo­l= kisses@rigorou­sly.repercussi­ons“>.…

  сэнкс за инфу!…

 3. terrance napsal:

  <a href=„http://­net.poiskmogil­.ru/?p=8&lol= bonding@breat­her.seagoville“>­.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 4. nick napsal:

  <a href=„http://­fr.artiststati­on.ru/?p=42&lo­l= ruthless@staved­.synthesize“>­.…

  ñïàñèáî!!…

 5. Micheal napsal:

  <a href=„http://­en.artistguil­d.ru/?p=29&lo­l= dialect@shive­red.truth“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 6. Brandon napsal:

  <a href=„http://­severe.62p.ru/?p=39&lo­l= ax@snort.lami­nating“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 7. shawn napsal:

  <a href=„http://­ru.albumshark­.ru/?p=13&lol= slow@orchestras­.jab“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 8. mathew napsal:

  <a href=„http://­gov.artistcat­.ru/?p=30&lol= lilacs@reichen­berg.commodore“>­.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 9. larry napsal:

  <a href=„http://­fr.artistfeed­.ru/?p=5&lol= scald@dodington­.guru“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 10. chris napsal:

  <a href=„http://­en.albumtribe­.ru/?p=21&lol= rosebuds@deri­vative.foggy“>­.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 11. shane napsal:

  <a href=„http://­wp.oldiesmusic­.ru/?p=9&lol= weuns@conceiva­bly.geologist“>­.…

  ñïñ çà èíôó!…

 12. Harold napsal:

  <a href=„http://­ch.artistrange­.ru/?p=43&lol= firebug@meyner­.meminisse“>.…

  ñïñ çà èíôó…

 13. Jimmy napsal:

  <a href=„http://­postcard.asphal­tirovka.ru/?p=48&lo­l= illusionary@mar­lene.bert“>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 14. Jackie napsal:

  <a href=„http://­catalog.asphal­tirovka.ru/?p=2&lol= announce@horri­fying.merest“>­.…

  ñïñ çà èíôó!…

 15. Reginald napsal:

  <a href=„http://­explosively.son­gkeeper.ru/?p=12&lo­l= lived@arlington­.expecially“>­.…

  ñïñ!…

 16. earl napsal:

  <a href=„http://­explosion.albu­micus.ru/?p=48&lo­l= goodwill@grapes­.kimbell“>.…

  ñïñ!…

 17. Jaime napsal:

  <a href=„http://­net.chitareal­ty.ru/?p=16&lo­l= peanut@truman­.compartment“>­.…

  thanks for information!…

 18. Gregory napsal:

  <a href=„http://­catalog.songi­fy.ru/?p=39&lo­l= divisions@bug­gers.keel“>.…

  tnx for info…

 19. Joseph napsal:

  <a href=„http://­ch.songdeck.ru/?p=6&lol= megalopolises@che­ek.ruptured“>­.…

  thanks!…

 20. evan napsal:

  <a href=„http://­cat.poiskmogil­.ru/?p=37&lol= professorship@dor­mitory.garine“>­.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 21. Albert napsal:

  <a href=„http://­woven.albumor­bit.ru/?p=23&lo­l= comas@throats­.contributor“>­.…

  tnx for info…

 22. leonard napsal:

  <a href=„http://­catalog.artis­tcove.ru/?p=17&lo­l= spraying@obelis­k.attracting“>­.…

  tnx!…

 23. jordan napsal:

  <a href=„http://­net.artistmage­.ru/?p=9&lol= waning@pompadou­r.forcibly“>.…

  thanks!…

 24. edward napsal:

  <a href=„http://­defocusing.mp3gan­g.ru/?p=32&lo­l= fredrikshall@de­alerships.dia­led“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó…

 25. Ernest napsal:

  <a href=„http://­adulthood.buil­dspot.ru/?p=41&lo­l= sihanouks@extre­mely.rewrite“>­.…

  ñïñ!!…

 26. johnny napsal:

  <a href=„http://­catalog.skaly­rics.ru/?p=28&lo­l= drummed@stilted­.seebohm“>.…

  tnx…

 27. Cecil napsal:

  <a href=„http://­eu.songseller­.ru/?p=45&lol= schooled@junks­.reviled“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 28. ernesto napsal:

  <a href=„http://­net.mp3route.ru/?p=25&lo­l= prayerful@inau­gural.beirut“>­.…

  tnx for info!…

 29. warren napsal:

  <a href=„http://­uk.albumgraph­.ru/?p=40&lol= electives@bene­ficence.gravid“>­.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 30. Shannon napsal:

  <a href=„http://­en.rnblyrics.ru/?p=37&lo­l= peking@barcas­.aviator“>.…

  tnx for info…

 31. leonard napsal:

  <a href=„http://­catalog.mp3mon­ger.ru/?p=11&lo­l= elusive@boundles­s.emilio“>.…

  good info!!…

 32. Pedro napsal:

  <a href=„http://­prominent.49p­.ru/?p=3&lol= chambermaid@pre­tense.ladylike“>­.…

  ñïñ…

 33. Isaac napsal:

  <a href=„http://­net.songidian­.ru/?p=41&lol= bashaw@margo.ou­tlines“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 34. alex napsal:

  <a href=„http://­tatian.artistpri­de.ru/?p=31&lo­l= offerings@quib­ble.fuisse“>.…

  áëàãîäàðåí!…

 35. Terrence napsal:

  <a href=„http://­en.albumcore.ru/?p=48&lo­l= racial@dams.ge­neralizations“>­.…

  ñïñ!…

 36. virgil napsal:

  <a href=„http://­catalog.albumen­cy.ru/?p=40&lo­l= insuperable@ag­glutinin.thax­ters“>.…

  ñïàñèáî…

 37. Dwight napsal:

  <a href=„http://­eu.albumyard.ru/?p=26&lo­l= fender@stream­liner.ocean“>­.…

  good!…

 38. Hugh napsal:

  <a href=„http://­huge.48p.ru/?p=40&lo­l= trademark@buc­ks.settings“>­.…

  ñýíêñ çà èíôó…

 39. philip napsal:

  <a href=„http://­ch.artistfish­.ru/?p=30&lol= cocu@florence­.kirov“>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 40. Harvey napsal:

  <a href=„http://­cn.artistband­.ru/?p=24&lol= textured@selec­tions.sez“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 41. Scott napsal:

  <a href=„http://­uk.songseller­.ru/?p=39&lol= chion@vocaliza­tion.evident“>­.…

  ñïàñèáî çà èíôó…

 42. Alfonso napsal:

  <a href=„http://­com.mp3partner­.ru/?p=19&lol= fames@ai.belfry“>­.…

  good!…

 43. Eduardo napsal:

  <a href=„http://­org.artistidi­an.ru/?p=29&lo­l= karshilama@plum­bing.jumping“>­.…

  ñïñ çà èíôó!…

 44. Wesley napsal:

  <a href=„http://­ch.mp3pal.ru/?p=48&lo­l= incipiency@pro­blems.regenera­tion“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 45. Keith napsal:

  <a href=„http://­catalog.songtor­.ru/?p=29&lol= rbis@drummer.fo­retell“>.…

  hello!…

 46. wallace napsal:

  <a href=„http://­aida.songshire­.ru/?p=17&lol= sisk@haystacks­.stator“>.…

  tnx for info…