Zabezpečení budovy

Výňatek z Organizačního řádu školu – ochrana majetku školy (ze dne 26. 9. 2011)

část 2 – Režimové zabezpečení budovy

  1. Budova je z důvodu provozu otevřená a vchod je fyzicky hlídán školníkem, v době jeho nepřítomnosti uklízečkou a hospodářkou školy.
  2. Každý, kdo umožňuje vstup cizích osob do budovy, je povinen zjistit důvod návštěvy a ohlásit vstup do budovy příslušnému pracovníkovi.

Comments are closed.