Hudební nauka – obnovení výuky

Výuka hudební nauky od 18. května

Výuka hudební nauky bude z hygienických a prostorových důvodů realizována v následující podobě:
 • Do hodin hudební nauky budou docházet pouze žáci, kteří se prezenčně účastní vzdělávání v hudebním oboru (dochází na výuku hry na nástroj nebo sólového zpěvu) a odevzdali svému učiteli potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Účast v hodinách hudební nauky je dobrovolná (absence není započítávána do zameškaných hodin).
 • Obsahem výuky bude opakování již probraného učiva (aby nedocházelo k znevýhodnění žáků, kteří se kolektivní výuky neúčastní).
 • Vzhledem k počtu zapsaných žáků a prostorovým možnostem školy budou některé hodiny probíhat formou konzultací.
 • Všichni žáci si při vstupu do učebny vydezinfikují ruce. V průběhu výuky / konzultací budou dodržovány bezpečnostní rozestupy mezi žáky.
 • Z výuky jsou vyloučeni všichni žáci, kteří projevují příznaky respiračního onemocnění (kašel, zvýšená tělesná teplota apod.). Děti s těmito příznaky neposílejte do výuky.
BRUNTÁL     Hudební nauka 2019_2020
 • Rozvrh hodin hudebních nauk zůstává nezměněn. Výuka bude probíhat především formou konzultací v učebně číslo 29 (přízemí školy) u p. uč. Xenie Stratilové. Žáci mohou v odůvodněných případech využít i jiné hodiny hudebních nauk, než přísluší jejich ročníku (např. kvůli dopravě, návaznosti hodin nástroje a hudební nauky) tak, aby se nesetkávali ve větších skupinách.
 • Hudební nauka p. uč. Jany Mazalové (čtvrtek od 14,10) bude pro přihlášené žáky probíhat v sále školy (s bezpečnostními rozestupy).
 • Kolektivní výuka pro děti z PHV se ruší. Teorie bude adekvátní formou probírána v hodinách individuálních / skupinových (ve hře na nástroj  či zpěvu).
HORNÍ BENEŠOV
 • Výuka hudební nauky bude v době od 15,20 do 16,05 hod. pro všechny žáky, kteří se u učitelů nahlásili se zájmem účastnit se výuky (1. – 6. r.).
 • Vyučující Anna Kvěchová.
 • V průběhu výuky budou dodržovány bezpečnostní rozestupy mezi žáky.
VRBNO
 • Kolektivní výuka pro děti z PHV se ruší. Teorie bude adekvátní formou probírána v hodinách individuálních / skupinových (ve hře na nástroj či zpěvu).
 • Hudební nauka pro nahlášené žáky 1. – 2. ročníku bude ve středu (14,30 – 15,15 hod.).
 • Hudební nauka pro nahlášené žáky 3. – 4. ročníku bude v úterý (14,15 – 15,00 hod.).
 • Žáci 5. – 6. ročníku mohou využít konzultační hodiny (středa 15,15 – 16,00 hod.)
 • Vyučující Jana Večeřová.
 • V průběhu výuky budou dodržovány bezpečnostní rozestupy mezi žáky.
DVORCE
 • Výuka hudební nauky bude probíhat formou konzultací v pondělí od 13,45 do 15,20.
 • Při konzultacích budou dodržovány bezpečnostní rozestupy mezi žáky.
Domácí práce v době koronavirové: Na tento odkaz budeme průběžně vkládat zápisky a pracovní listy pro žáky docházející do hudební nauky.

Pro volné chvíle – pracovní sešit HUDEBNÍ HÁDANKY – sešit vytvořila klavírní pedagožka Eva Lorenc. Vyberte se svými dětmi úkoly, které jsou pro ně zvládnutelné a které je zaujmou. Doporučuji především poslech hudby, odkazy najdete přímo v sešitě. Hudebni-hadanky

PRO SKUPINY P. UČITELKY XENIE STRATILOVÉ

hudební nauka 1. ročník

hudební nauka 2. ročník

hudební nauka 3. ročník

hudební nauka 4. ročník

hudební nauka 5. ročník

hudební nauka 6. ročník

ŘEŠENÍ: HN 1. ročník řešení

HN 2. ročník řešení

HN 3. a 4. ročník řešení

HN 5. a 6. ročník řešení

PRO SKUPINU 4. ročník (p. uč. MAZALOVÁ)

 1. na odkazu  https://youtu­.be/3Z1I0W5vYrw najdeš video k procvičování triol. Projdi aspoň do Levelu 5, nemusíš najednou. Zvládneš-li Level 6 – 10, jsi dost dobrý/dobrá :)
 2. na odkazech  https://quizlet­.com/278862343/mat­ch ,   https://quizlet­.com/278879145/mat­ch  najdeš bezvadnou stránku na hry – procvičování stupnic s křížky i béčky (spojuj název stupnic s předznamenáním, správně spojené dvojice hned zmizí).

Rozvrh hudebních nauk ve školním roce 2019/2020

Hudební nauka 2019_2020

Žáci naší školy navštěvují předmět hudební nauka šest let (podle platných učebních plánů).

Zápis do hudební nauky probíhá v prvním zářijovém týdnu u paní učitelky Xenie Stratilové (1. patro, učebna č. 5).

Povinně volitelné předměty vyučované ve školním roce 2019/2020

Nabídka předmětů komorní a souborové hry 2019_2020

One Response to “Hudební nauka – obnovení výuky”

 1. […] Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září. Domluva rozvrhu probíhá v pondělí 3. září od 9 do 12 hodin, nebo v úterý až pátek v odpoledních hodinách. Seznamy žáků jsou umístěny na vývěsce u vchodu do školy. Rozvrh hodin hudebních nauka najdete zde http://www.zus­bruntal.cz/?… […]