DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Hudební nauka

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v březnu 2021

Žáci mají možnost si stáhnout pracovní a výukové listy pro svůj ročník. Vypracované je donesou do hudebních nauk po návratu k prezenční výuce. Vyučující nabízejí možnost individuální konzultace, po telefonické domluvě na č. 607 078 409.

BRUNTÁL – vyučující X. Stratilová - všechny opakovací úkoly pro toto období jsou zadány z pracovních sešitů. Abyste si nemuseli pracovní listy tisknout, přijďte si v odpoledních hodinách vyzvednout svůj pracovní sešit, pokud ho ještě nemáte doma. P. uč. Stratilová zde bývá vždy odpoledne od 14 do 16 hodin (cena sešitu – 60 Kč).

HN 1. ročník, Bruntál, Stratilová

HN 2. ročník, Bruntál, Stratilová

HN 3. ročník, Bruntál, Stratilová

HN 4. ročník, Bruntál, Stratilová

HN 5. ročník, Bruntál, Stratilová

HN 5. ročník, Bruntál, Mazalová Prac. list Bedřich Smetana, 5. ročník, Mazalová

HN 6. ročník, Bruntál, Stratilová

VRBNO – vyučující Ludmila Jemelková (řešení úkolů za minulé období najdete vedle zadání za únor – viz níže)

Pracovní list č. 5 1. ročník, Vrbno

Pracovní list č. 5 2. ročník, Vrbno

Pracovní list č. 5 3. ročník, Vrbno

Pracovní list č. 5 4. ročník, Vrbno

Pracovní list č. 5 5. ročník, Vrbno

Pracovní list č. 5 6. ročník, Vrbno

HORNÍ BENEŠOV – vyučující Anna Kvěchová (řešení úkolů za minulé období najdete vedle zadání za únor – viz níže)

HN 1. ročník březen, Benešov

HN 2. ročník, březen, Benešov

HN 3. ročník, březen, Benešov

HN 4. ročník, březen, Benešov

HN 5. ročník, březen, Benešov

HN 6. ročník březen, Benešov

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v únoru 2021

Žáci mají možnost si stáhnout pracovní a výukové listy pro svůj ročník. Vypracované je donesou do hudebních nauk po návratu k prezenční výuce. Vyučující nabízejí možnost individuální konzultace, po telefonické domluvě na č. 607 078 409.

BRUNTÁL – vyučující X. Stratilová - všechny opakovací úkoly pro toto období jsou zadány z pracovních sešitů. Abyste si nemuseli pracovní listy tisknout, přijďte si v odpoledních hodinách vyzvednout svůj pracovní sešit, pokud ho ještě nemáte doma. P. uč. Stratilová zde bývá vždy odpoledne od 14 do 16 hodin (cena sešitu – 60 Kč).

HN 1. ročník, Bruntál, Stratilová

HN 2. ročník, Bruntál, Stratilová

HN 3. ročník, Bruntál, Stratilová

HN 4. ročník, Bruntál, Stratilová

HN 5. ročník, Bruntál, Stratilová

HN 5. ročník, Bruntál, Mazalová řešení únor 

HN 6. ročník, Bruntál, Stratilová 

VRBNO – vyučující Ludmila Jemelková (řešení úkolů za minulé období najdete vedle zadání za leden – viz níže) 

Pracovní list č.4 1.ročník Vrbno řešení 1. ročník 

Pracovní list č.4 2.ročník Vrbno

Pracovní list č.4 3.ročník Vrbno řešení 3. ročník

Pracovní list č.4 4.ročník Vrbno

Pracovní list č.4 5.ročník Vrbno

Pracovní list č.4 6.ročník Vrbno 

HORNÍ BENEŠOV – vyučující Anna Kvěchová (řešení úkolů za minulé období najdete vedle zadání za leden – viz níže)

HB 1. ročník únor řešení 1. ročník 

HB 2. ročník únor řešení 2. ročník 

HB 3. ročník únor řešení 3. ročník 

HB 4. ročník únor řešení 4. ročník 

HB 5. ročník únor řešení 5. ročník

HB 6. ročník únor řešení 6. ročník 

DVORCE – vyučující Jana Dvorská

Paní učitelka Dvorská bude zadávat úkoly prezenčně – při konzultacích ve středu 10. 2. od 12,30 do 15,00. Úkoly budou zadány z pracovních sešitů, které mají žáci u sebe. V případě, že preferujete vzdálený přístup, nebo se ke konzultaci nemůžete dostavit, zašle p. učitelka Dvorská učivo hudební nauky jiným prostředkem dle domluvy (email, zpráva, telefon…). 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 4. ledna

Žáci mají možnost si stáhnout pracovní a výukové listy pro svůj ročník. Vypracované je donesou do hudebních nauk po návratu k prezenční výuce. Vyučující nabízejí možnost individuální konzultace, po telefonické domluvě na č. 607 078 409.

BRUNTÁL – vyučující X. Stratilová - všechny opakovací úkoly pro toto období jsou zadány z pracovních sešitů. Abyste si nemuseli pracovní listy tisknout, přijďte si v odpoledních hodinách vyzvednout svůj pracovní sešit, pokud ho ještě nemáte doma. P. uč. Stratilová zde bývá vždy odpoledne od 14 do 16 hodin (cena sešitu – 60 Kč).

pracovní list 1. ročník, Bruntál, Stratilová

pracovní list 2. ročník, Bruntál, Stratilová

pracovní list 3. ročník, Bruntál, Stratilová

pracovní list 4. ročník, Bruntál, Stratilová

pracovní list 5. ročník, Bruntál, Stratilová

6. ročník zůstává úkol z minulého období: udělat zápis zápis učiva 6. ročník, Bruntál, Stratilová

BRUNTÁL – vyučující J. Mazalová, HN 5. ročník

Mazalová – pročíst, poslech pročti si text o partituře a poslechni skladbu Antonína Dvořáka

Mazalová – pracovní list řešení leden

VRBNO – vyučující Ludmila Jemelková

Pracovní list č.3 1.ročník Vrbno 

Pracovní list č.3 2. ročník Vrbno

Pracovní list č.3 3. ročník Vrbno 

Pracovní list č.3 4. ročník Vrbno

Pracovní list č.3 4. ročník Vrbno

Pracovní list č.3 5. ročník Vrbno

Pracovní list č.3 6. ročník Vrbno

HORNÍ BENEŠOV – vyučující Anna Kvěchová

HN 1. ročník leden Benešov HB 1. ročník leden řešení 

HN 2. ročník leden Benešov HB 2. ročník leden řešení 

HN 3. ročník leden Benešov HB 3. ročník leden řešení 

HN 4. ročník leden Benešov HB 4. ročník leden řešení 

HN 5. ročník leden Benešov HB 5. ročník leden řešení 

HN 6. ročník leden Benešov HB 6. ročník leden řešení 

PREZENČNÍ VÝUKA OD 7. 12. bude probíhat „rotačním“ způsobem. V níže uvedených souborech najdete rozdělení do skupin.

Rozdělení žáků HN Bruntál

Rozdělení žáků HN Vrbno

Rozdělení žáků PHV BRUNTÁL

Rozdělení skupin HN Horní Benešov

Rozdělení žáků HUDEBNÍ AKTIVITY

Pro žáky hudebního oboru ve Dvorcích se hudební nauka obnovuje v plném rozsahu.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 2. listopadu 2020

Žáci mají možnost si stáhnout pracovní a výukové listy pro svůj ročník. Vypracované je donesou do hudebních nauk po návratu k prezenční výuce. Vyučující nabízejí možnost individuální konzultace, po telefonické domluvě na č. 607 078 409. Řešení pracovních listů zadaných v minulém období najdete vedle původního zadání (níže).

BRUNTÁL – vyučující X. Stratilová

pracovní list 1. ročník

pracovní list 2. ročník

zápis učiva 3. ročník

zápis učiva 4. ročník

zápis učiva 5. ročník

zápis učiva 6. ročník

BRUNTÁL – vyučující J. Mazalová, HN 5. ročník

zápis předznamenání, Mazalová (kromě zápisu nového učiva jsou vloženy odkazy na zajímavá videa na youtube) 

Pracovní list předznamení, Mazalová 

VRBNO – vyučující Ludmila Jemelková

Pracovní list 1.ročník, Vrbno, Jemelková

Pracovní list 2. ročník, Vrbno, Jemelková

Pracovní list 3.ročník, Vrbno, Jemelková

Pracovní list 4.ročník, Vrbno, Jemelková

Pracovní list 5. ročník, Vrbno, Jemelková

Pracovní list 6. ročník, Vrbno, Jemelková 

HORNÍ BENEŠOV – vyučující Anna Kvěchová

HN 1. ročník Benešov, Kvěchová

HN 2. ročník Benešov, Kvěchová

HN 3. ročník Benešov, Kvěchová

HN 4. ročník Benešov, Kvěchová

HN 5. ročník Benešov, Kvěchová

HN 6. rocnik Benešov, Kvěchová

DVORCE – vyučující Jana Dvorská

pracovní list (nota g) 1. ročník, Dvorce

pracovní list 2. a 3. ročník, Dvorce

pracovní list 4., 5. a 6. ročník, Dvorce 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 5. října 2020 do 18. října 

Žáci mají možnost si stáhnout pracovní a výukové listy pro svůj ročník. Vypracované je donesou do hudebních nauk po návratu k prezenční výuce. Vyučující nabízejí možnost individuální konzultace, po telefonické domluvě  na č. 607 078 409.

BRUNTÁL – vyučující X. Stratilová

Pracovní list HN 1. ročník Bruntál, Stratilová

Pracovní list HN 2. ročník Bruntál, Stratilová řešení 2. ročník

Pracovní list HN 3. ročník Bruntál, Stratilová řešení 3. ročník

Pracovní list HN 4. ročník Bruntál, Stratilová řešení 4. ročník

Výukový materiál HN 5. ročník Bruntál, Stratilová

Výukový materiál HN 6. ročník Bruntál, Stratilová

BRUNTÁL – vyučující J. Mazalová, HN 5. ročník

zmenšené a zvětšené intervaly Česká hymna, Národní divadlo řešení 1. úkolu (intervaly, hymna, divadlo) 

VRBNO – vyučující Ludmila Jemelková

Pracovní list HN 1. ročník Jemelková Vrbno Pracovní list 1. ročník řešení 

Pracovní list HN 2. ročník Jemelková Vrbno Pracovní list 2. ročník řešení 

Pracovní list HN 3. ročník Jemelková Vrbno Pracovní list 3. ročník řešení 

pracovní list HN 4. ročník Jemelková Vrbno Pracovní list 4. ročník řešení 

Pracovní list HN 5. ročník Jemelková Vrbno Pracovní list 5. ročník řešení 

Pracovní list HN 6. ročník Jemelková Vrbno Pracovní list 6. ročník řešení 

HORNÍ BENEŠOV – vyučující Anna Kvěchová

Pracovní list HN 1. ročník, Horní Benešov Řešení 1. ročník HB

Pracovní list HN 2. ročník, Horní Benešov 

Pracovní list HN 3. ročník, Horní Benešov Řešení 3. ročník HB 

Pracovní list HN 4. ročník, Horní Benešov Řešení 4. ročník HB 

Pracovní list HN 5. ročník, Horní Benešov Řešení 5. ročník HB 

Pracovní list HN 6. ročník, Horní Benešov Řešení 6. ročník HB 

DVORCE – vyučující Jana Dvorská

Pracovní listy byly předány všem žákům hudebních nauk osobně. Jejich řešení: řešení 1. úkolu (2. a 3. ročník), Dvorce řešení 1. úkolu (4. – 6. ročník), Dvorce 

Rozvrh hudebních nauk ve školním roce 2020/2021

rozvrh hudebních nauk

Žáci naší školy navštěvují předmět hudební nauka šest let (podle platných učebních plánů).

Zápis do hudební nauky probíhá v prvním zářijovém týdnu u paní učitelky Xenie Stratilové (1. patro, učebna č. 5).

One Response to “DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Hudební nauka”

  1. […] Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září. Domluva rozvrhu probíhá v pondělí 3. září od 9 do 12 hodin, nebo v úterý až pátek v odpoledních hodinách. Seznamy žáků jsou umístěny na vývěsce u vchodu do školy. Rozvrh hodin hudebních nauka najdete zde http://www.zus­bruntal.cz/?… […]