Hudební nauka a povinně volitelné předměty

Rozvrh hudebních nauk ve školním roce 2020/2021

rozvrh hudebních nauk

Žáci naší školy navštěvují předmět hudební nauka šest let (podle platných učebních plánů).

Zápis do hudební nauky probíhá v prvním zářijovém týdnu u paní učitelky Xenie Stratilové (1. patro, učebna č. 5).

Povinně volitelné předměty vyučované ve školním roce 2020/2021

V aktuálním školním roce budou mít žáci hudebního oboru v Bruntále možnost navštěvovat následující předměty:

Komorní hra (vyučující R. Bartošík, J. Meca, M. Meca, J. Krystýnková)

Hra v souboru (vyučující M. Mozolík)

Sborový zpěv (vyučující A. Černíková, J. Krystýnková)

Hudební aktivity (vyučující X. Stratilová)

Rozvrh hodin těchto předmětů bude upřesněn a zveřejněn po pedagogické poradě (nejpozději 31. 8. 2020).

Povinně volitelné předměty navštěvují žáci hudebního oboru od 5. ročníku (včetně) v souladu s platnými učebními plány.

One Response to “Hudební nauka a povinně volitelné předměty”

  1. […] Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září. Domluva rozvrhu probíhá v pondělí 3. září od 9 do 12 hodin, nebo v úterý až pátek v odpoledních hodinách. Seznamy žáků jsou umístěny na vývěsce u vchodu do školy. Rozvrh hodin hudebních nauka najdete zde http://www.zus­bruntal.cz/?… […]