Hudební nauka – domácí samostudium

Domácí práce v době koronavirové: Na tento odkaz budeme průběžně vkládat zápisky a pracovní listy pro žáky docházející do hudební nauky.

Pro volné chvíle – pracovní sešit HUDEBNÍ HÁDANKY – sešit vytvořila klavírní pedagožka Eva Lorenc. Vyberte se svými dětmi úkoly, které jsou pro ně zvládnutelné a které je zaujmou. Doporučuji především poslech hudby, odkazy najdete přímo v sešitě. Hudebni-hadanky

PRO SKUPINY P. UČITELKY XENIE STRATILOVÉ

hudební nauka 1. ročník

hudební nauka 2. ročník

hudební nauka 3. ročník

hudební nauka 4. ročník

hudební nauka 5. ročník

hudební nauka 6. ročník

ŘEŠENÍ: HN 1. ročník řešení

HN 2. ročník řešení

HN 3. a 4. ročník řešení

HN 5. a 6. ročník řešení

PRO SKUPINU 4. ročník (p. uč. MAZALOVÁ)

  1. na odkazu  https://youtu­.be/3Z1I0W5vYrw najdeš video k procvičování triol. Projdi aspoň do Levelu 5, nemusíš najednou. Zvládneš-li Level 6 – 10, jsi dost dobrý/dobrá :)
  2. na odkazech  https://quizlet­.com/278862343/mat­ch ,   https://quizlet­.com/278879145/mat­ch  najdeš bezvadnou stránku na hry – procvičování stupnic s křížky i béčky (spojuj název stupnic s předznamenáním, správně spojené dvojice hned zmizí).

Rozvrh hudebních nauk ve školním roce 2019/2020

Hudební nauka 2019_2020

Žáci naší školy navštěvují předmět hudební nauka šest let (podle platných učebních plánů).

Zápis do hudební nauky probíhá v prvním zářijovém týdnu u paní učitelky Xenie Stratilové (1. patro, učebna č. 5).

Povinně volitelné předměty vyučované ve školním roce 2019/2020

Nabídka předmětů komorní a souborové hry 2019_2020

One Response to “Hudební nauka – domácí samostudium”

  1. […] Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září. Domluva rozvrhu probíhá v pondělí 3. září od 9 do 12 hodin, nebo v úterý až pátek v odpoledních hodinách. Seznamy žáků jsou umístěny na vývěsce u vchodu do školy. Rozvrh hodin hudebních nauka najdete zde http://www.zus­bruntal.cz/?… […]