Noc kostelů

Květen 29th, 2020

Výuka hudební nauky (do konce školního roku)

Květen 15th, 2020

Od 18. května bude obnovena výuka hudební nauky. V souladu s hygienickými a bezpečnostními opatřeními bude její provoz omezen a upravena bude i forma, jakou bude hudební nauka do konce školního roku probíhat. Možnost účastnit se výuky hudební nauky mají pouze ti žáci, kteří dochází do prezenční výuky nástroje / zpěvu, a kteří svému vyučujícímu odevzdali potvrzení o bezinfekčnosti. Děti s příznaky respiračního onemocnění (kašel, zvýšená tělesná teplota) se výuky účastnit nemohou!

Podrobné informace o výuce a úpravu rozvrhů (v Bruntále a na pobočkách) najdete zde

Režim školy od 11. května

Květen 5th, 2020

Od 11. května se obnovuje výuka v hudebním a výtvarném oboru na naší škole. Z důvodu ochrany zdraví našich žáků a pedagogů vstupuje v platnost „Režim školy v období 11. května – 30. června 2020“, který stanovuje zvláštní pravidla chování a bezpečnosti při výuce. Tím, že se žák  v uvedeném období zapojí do výuky, je povinen tato pravidla dodržovat. Zároveň žádáme zákonné zástupce žáka / zletilé žáky, aby vyučujícím dodali podepsané Čestné prohlášení. Děkujeme a těšíme se na shledání.

čestné prohlášení žáci

Režim školy

Hodnocení žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020

Květen 1st, 2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku (viz dále). Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2020. Vyhláška ke stažení zde

Základní principy hodnocení žáků:

  1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
  2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
  3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí.
  4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky  č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.

Platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Talentové a přijímací zkoušky

Duben 29th, 2020

Talentové a přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 budou zahájeny zároveň se znovuotevřením základní umělecké školy – dne 11. května 2020.

Bruntál -  v případě zájmu o přijetí dítěte do hudebního oboru se informujte osobně v ředitelně školy nebo u zástupkyně ředitelky (budova ZUŠ Bruntál, nám. J. Žižky 6, 1. patro), pro vzdálenou domluvu na e-mailu janamazalova@zus­bruntal.cz , nebo na telefonu  607 078 409. V případě zájmu o přijetí dítěte do výtvarného oboru se informujte osobně v prostorách výtvarného oboru (budova ZUŠ Bruntál, nám. J. Žižky 6, přízemí), pro vzdálenou domluvu na emailové adrese vytvarka.zus.brun­tal@seznam.cz. Talentové a přijímací zkoušky probíhají denně od 13 do 17 hodin, a to do 30. června.

Horní Benešov – v případě zájmu o přijetí do hudebního oboru se informujte osobně u učitelů hudebního oboru (budova ZUŠ Horní Benešov, Nerudova 513/32), pro vzdálenou domluvu na telefonu 607 078 406. V případě zájmu o přijetí do výtvarného oboru se informujte osobně u vyučující výtvarného oboru (budova ZUŠ Horní Benešov, Nerudova 513/32), pro vzdálenou domluvu na emailové adrese vytvarka.zus.brun­tal@seznam.cz. Talentové a přijímací zkoušky do hudebního oboru probíhají denně od 14 do 17 hod., do výtvarného oboru v úterý od 14 do 17 hodin, a to do 26. června 2020.

Dvorce – v případě zájmu o přijetí do hudebního oboru se informujte osobně u vedoucí pobočky p. Dvorské (budova ZUŠ Dvorce, Olomoucká 37, 1. patro), pro vzdálenou domluvu na telefonu 554 745 296.  V případě zájmu o přijetí do výtvarného oboru se informujte osobně v prostorách výtvarného oboru (budova ZUŠ Dvorce, Olomoucká 37, 1. patro),pro vzdálenou domluvu na emailové adrese vytvarka.zus.vrbno­@seznam.cz. Talentové a přijímací zkoušky do hudebního oboru probíhají denně od 12,30 do 15,30 hod., do výtvarného oboru ve středu od 12,30 do 15,30 hodin, a to do 24. června.

Vrbno p. Pradědem – talentové zkoušky do hudebního oboru již proběhly. Pro další případné zájemce bude otevřeno druhé kolo, a to každé pondělí a úterý v době od 13 do 17 hodin. Nabízíme vzdělávání ve hře na lesní roh, zobcovou flétnu a klávesy, informace na telefonu 605 920 145. V případě zájmu o přijetí do výtvarného oboru se informujte osobně v prostorách výtvarného oboru (budova ZUŠ Vrbno, Komenského 59), pro vzdálenou domluvu na emailové adrese vytvarka.zus.vrbno­@seznam.cz nebo na telefonu 605 363 253. Talentové zkoušky probíhají v pondělí a úterý, od 13 do 17 hodin, a to do 23. června 2020.