Výuka v období od 12. října do 25. října

Říjen 9th, 2020

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz základních uměleckých škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák). Výtvarný obor vyučuje nadále distančně, pro žáky je účast dobrovolná. V hudebním oboru se ruší výuka komorní a souborové hry, hudební nauka probíhá distančním způsobem (pro žáky je účast dobrovolná). Prezenčně se vyučuje pouze individuálně v hudebním oboru, a to „jeden žák, jeden učitel“. Bylo-li Vaše dítě vyučováno ve skupince dvou žáků, kontaktuje Vás učitel s dalšími informacemi. krizové opatření – školství informace od 12. 10

Svatováclavský duchovní koncert 28.9.2020

Říjen 6th, 2020

Distanční vzdělávání od 5. října 2020 do 18. října

Říjen 1st, 2020

Na základě Mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se omezuje provoz základních uměleckých škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.  V souladu s platným školským zákonem ZUŠ Bruntál poskytuje distanční vzdělávání, o jehož organizaci budou zákonní zástupci žáků informováni pedagogy školy (emailem, sms, telefonicky).

mimořádné opatření KHS 26_2020

Výuka probíhá s rouškou

Září 9th, 2020

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení  nově včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. zpěv, hra na dechové nástroje).

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18–9–2020-do-odvolani

Prosíme žáky, rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.

Mimořádné opatření od 10. 9.

Září 9th, 2020

V souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví bude od čtvrtka 10. 9. 2020 platit povinnost všech osob při pohybu ve společných prostorách školy používat roušku nebo respirátor. Opatření se týká zaměstnanců, zákonných zástupců, žáků i dalších osob při pohybu ve společných prostorách jako jsou chodby, šatny, WC.

Prosíme rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10–9–2020-do-odvolani