Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Pozvánka na výstavu
31 1 2 3
Pololetní prázdniny
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Smíšený Pěvecký sbor > Koncerty

"Konec světa bude až lidé přestanou zpívat" Albert Einstein 

Vážení příznivci našeho Smíšeného pěveckého sboru Bruntál. Chceme Vám touto cestou poděkovat za podporu, které se nám dostává tím, že se setkáváme na našich koncertech. Přejeme Vám krásné vánoční svátky, hodně zdraví a radostí v novém roce 2023.    

Purpura večerem zavoní,
zvoneček trošičku zazvoní.
A jeho stříbrný hlas
probudí vzpomínky v nás.
Srdcem jsme pořád dětmi,
čekáme, až se už setmí.
Až vánoční stromek bude stát
a varhany Tichou noc hrát,
chceme Vám v tu chvíli přát,
ať každý má každého rád.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

POZVÁNKA NA VYSTOUPENÍ

SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU BRUNTÁL

 

Je zde listopad, nezadržitelně se blíží advent a pro toto období se již stalo tradicí, že předvánoční shon se snaží zmírnit Smíšený pěvecký sbor Bruntál svými vystoupeními na různých místech Bruntálska. Nejinak tomu bude i v letošním roce, v jehož závěru uspořádá sbor osm adventních koncertů, které doplní dne 27. 12. 2022 koncertem vánočním.

O první adventní neděli, tedy dne 27. 11. 2022 absolvuje sbor dvě vystoupení. Konkrétně od 16.00 hodin vystoupí v kostele sv. Jana Křtitele v Rudné pod Pradědem a od 18.00 hodin předvede svoje umění v kostele v Andělské Hoře.

O následujícím víkendu, konkrétně dne 4. 12. 2022, čeká Smíšený pěvecký sbor Bruntál vystoupení v kostele v Miloticích nad Opavou. O hodině začátku vystoupení bude veřejnost včas informována.

O třetí adventní neděli dne 11. 12. 2022 od 18.00 hodin vystoupí sbor v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce.

Ve středu dne 14. 12. 2022 od 17.30 hod. zazpívá sbor v kostele ve Dvorcích.

V týdnu bezprostředně předcházejícím Štědrému dni, se sbor představí v kostele v Oborné (dne 17. 12. 2022 od 15.30 hodin), v kostele Nejsvětější Trojice v Mezině (dne 17. 12. 2022 od 18.00 hodin) a v kostele církve Československé husitské v Bruntále u rybníka (dne 19. 12. 2022 od 17.00 hodin).

Na den 27. 12. 2022 je pak naplánován Vánoční koncert v kostele v Býkově – Láryšově. I v tomto případě o hodině začátku koncertu bude veřejnost včas informována

V rámci svých vystoupení přednese Smíšený pěvecký sbor Bruntál vánoční písně a duchovní skladby z per různých autorů. Všechna vystoupení budou proložena sólovými skladbami, jakož i skladbami instrumentálními.

 Všichni členové bruntálského pěveckého sboru tímto zvou veřejnost na shora uvedená vystoupení a věří, že se jim podaří zpříjemnit atmosféru jednoho z nejkrásnějších ročních období – období Vánoc.                                                                                                        

 

Podzimní koncert

Dne 21. 10. 2022 od 18.00 hodin se ve zcela zaplněném audienčním sále bruntálského zámku uskutečnil podzimní koncert. Jednalo se o společnou akci Ženského komorního sboru Puellae Cantantes a Smíšeného pěveckého sboru Bruntál. Oba sbory se na celou akci pečlivě připravovaly a tato příprava, jak z reakcí posluchačů bylo zřejmé, přinesla kýžené ovoce. Každý ze sborů sice vyznává jiný způsob prezentace hudebních děl a představuje se s odlišným repertoárem, přesto však - nebo možná právě proto - měl v konečném důsledku koncert příznivý ohlas. Současně však je třeba dodat, že, co se alespoň našeho sboru týče, vyskytly se ve vystoupení drobné chybičky, což nám dává motivaci k tomu, abychom příště byli ještě lepší.

Po koncertu následovalo společné posezení členů obou sborů. V příjemné atmosféře byly navázány nové kontakty, případně došlo ke znovuobnovení kontaktů již dříve existujících. Všichni se shodli na tom, že by bylo dobré, kdyby nynější společné vystoupení nebylo společným vystoupením posledním.

 Kde nás uslyšíte :   

Smíšený pěvecký sbor Bruntál a  Ženský komorní sbor Puellae Cantantes vás všechny zve na 
 PODZIMNÍ KONCERT SBORŮ NA ZÁMKU v pátek 21. 10. 2022 v 18 hodin. Vstupné dobrovolné

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                      

  28.9.2022 v 15 hodin kostel církve Československé husitské     (kostel u rybníka Bruntál ) 

 Svatý Václav

Tak je to za námi... Svatováclavský koncert je již minulostí, A dopadl dobře. Bez jakékoliv nadsázky - nad očekávání dobře. Posluchačů přišlo sice méně než obvykle, ale jak kdysi dávno v bruntálském divadle pravil vynikající český violoncellista Miloš Sádlo, jehož umění znali téměř v celém světě: "Přišlo vás sice jenom pět, ale hrát budu, protože jste si na mě udělali čas." A ti, co si udělali čas na nás, na náš družební polský sbor Bel Canto a na umění učitelů z naší základní umělecké školy, nelitovali. Zejména chorál "Svatý Václave" ve společném podání obou sborů doprovozený varhany, byl skutečně důstojným vyvrcholením celého koncertu.Tak jsme to cítili nejen my všichni, ale vyplynulo to i z reakcí posluchačů samotných.

Pro nás, zpěváky, měl Svatováclavský koncert ještě další, společenský rozměr. S našimi přáteli z Polska jsme se viděli z důvodů okolností obecně známých po více než dvou letech. Tak dlouhý interval vzájemného odloučení od roku 1998, tedy od roku navázání vzájemných vztahů, jsme ještě nezaregistrovali. Snažili jsem se proto uchystat vše tak, aby se polští přátelé u nás opět cítili jako doma. To se beze zbytku podařilo díky spolupráci všech členů našeho sboru a duch společného souznění se z koncertu přenesl i na vzájemné posezení. Bylo nám, jako bychom se naposledy viděli včera, ti co ještě družební styky dříve nenavázali, tak nyní učinili, nad vším se vznášel kouzelný duch slovanské vzájemnosti.

Patron naší země by z nás měl radost...

                                         

POZVÁNKA NA SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 

Léto se pomalu chýlí ke konci a pro Smíšený pěvecký sbor Bruntál to znamená, že vstoupí do další sezóny svojí činnosti. Tu jako již tradičně zahájí slavnostním Svatováclavským koncertem. Tento koncert se uskuteční dne 28. 9. 2022 od 15.00 hodin v kostele u rybníka v Bruntále.

Pro zpěváky bruntálského sboru je potěšením, že na letošní Svatováclavský koncert přijal pozvání družební pěvecký sbor Bel Canto z polských Gaszowic, jenž koncert obohatí svým uměním.

Na shora uvedeném koncertu zazní jako vždy skladby v podstatě všech žánrů, od duchovních přes lidové až po moderní. Vystoupení sboru budou proložena sólovými skladbami, jakož i skladbami instrumentálními, a zazní i skladby ve společném podání bruntálského a gaszowického sboru.

Na shora uvedenou akci, která proběhne ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bruntál a za podpory Města Bruntál, Smíšený pěvecký sbor Bruntál srdečně zve a věří, že se mu jejím prostřednictvím podaří obohatit duchovní rozměr svátku svatého Václava.                                              

                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.8.2022 -   10,00 hodin koncert v kostele v Rudě ( u Rýmařova)

Ruda

Koncert konaný dne 7. 8. 2022 se vydařil. Vyplývá to jak z pocitů samotných zpěváků, tak i z vyjádření sbormistra a v neposlední řadě též z reakcí posluchačů. To ale na poutní slavnosti konané vpředu uvedeného dne v Rudě u Rýmařova nebylo to podstatné. Zásadní byl duchovní prožitek z celé slavnosti - svátečně oblečení lidé se sváteční náladou ze všech končin našeho (a nejen našeho) regionu, program, jehož součástí bylo i vystoupení dechové hudby, sváteční mše v nádherném do posledního místečka zaplněném kostele, absolvování křížové cesty s koncem na Křížovém vrchu, to vše v překrásné přírodě a za nádherného počasí.

Jsme rádi a hrdi na to, že jsme toho všeho mohli být důstojnou součástí...

 

Na pouť v Rudě se těší jak biskup, tak bruntálský sbor

Poutní místo Ruda u Rýmařova včetně křížové cesty a kostela bylo nedávno prohlášeno národní kulturní památkou. Leží téměř na hranici mezi Moravskoslezským a Olomouckým krajem.

Litoměřický biskup Jan Baxant se letos chystá do Rudy sloužit bohoslužbu na pouti k Panně Marii Sněžné. Mariánské tradice v Rudě u Rýmařova stojí za vznikem  jednoho z nejznámějších poutních míst České republiky. Nabízí návštěvníkům kopec Křížový vrch, který poskytuje turistům daleký výhled do krajiny a zbožným poutníkům duchovní zážitky.

Turisté jezdí do Rudy obdivovat to nejlepší z baroka. Na poutní slavnost v Rudě u Rýmařova ke cti Panny Marie Sněžné se mohou letos poutníci vypravit v neděli 7. srpna. Program začíná v 10 hodin v kostele koncertem Smíšeného pěveckého sboru Bruntál.

Ihned po koncertě následuje v 11 hodin mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Po skončení bohoslužby se věřící vydají po barokních zastaveních křížové cesty na Křížový vrch.

Na slavnost zvou kněží bruntálského děkanátu s děkanem Františkem Zehnalem.Všechny turistické průvodce doporučují v Rudě navštívit romantickou křížovou cestu, která vede od kostela až na Křížový vrch. Jde o zvláštní barokní skvost. Jednotlivá zastavení totiž mají podobu srdce vytesaného z pískovce. Nápisy na zastaveních jsou v němčině.

Zdroj: https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/na-pout-ruda-se-tesi-i-biskup-i-bruntalsky-sbor-kostel-krizova-cesta-20220731.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.6.2022 - 10.00 hodin Koncert v rámci Dnů města na náměstí v Bruntále

Unaveni, ale šťastni... Takoví jsme my, členové sboru, byli dne 18. 6. 2022 zhruba v 10.45 hodin, po ukončení našeho vystoupení v rámci Dnů města Bruntálu. Je pravdou, že jsme v termínu konání těchto Dnů vystupovali i dříve (až na poslední období, kdy se kulturní akce nemohly konat v důsledku obecně známých okolností), vždy se však jednalo o vystoupení mimo hlavní události dění, navíc v kostelích, kde jsme měli své věrné posluchače. Teď jsme však přímo zahajovali sobotní program Dnů, byli jejich součástí - a zpívali jsme venku, na náměstí, před širokou veřejností. Proto jsme již poměrně brzy ráno měli zkoušku, aby vše klaplo do puntíku. I tak zde ale nervozita nás všech byla a s ohledem na důležitost okamžiku byla pochopitelná... Odrazila se však - a to skoro neznatelně - jen v první písni. Pak díky skvělé práci sbormistra, výbornému klavírnímu doprovodu ředitele naší základní umělecké školy a skutečně profesionální práci zvukařů opadla a koncert jsme si všichni skutečně užili.

To, že se koncert povedl, jsme cítili nejen my, ale dostalo se nám příznivých ohlasů od veřejnosti jak laické, tak i - a to je pro nás velkým potěšením - i od profesionálů. Je to potěšující pro práci do budoucna, protože našim plánem je vystupování i v jiných než kostelních prostorách. A po nynější zkušenosti již víme, že se nemusíme bát vystoupit i venku, pod širým nebem, před širokou veřejností.

Budeme dělat vše pro to, abychom naše plány do budoucna naplnili, protože pocit štěstí, byť doprovozený únavou, je jedinečný a neopakovatelný... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 14.5.2022-  "Májový koncert" v kostele v Obci Mezina

Dne 14. 5. 2022 se v Mezině uskutečnil májový koncert věnovaný věnovaný především ženám a jejich Svátku matek. I přesto, že se v té době konalo mistrovství světa v hokeji, našlo si do kostela, kde se koncert konal, mnoho lidí, kteří výkon našeho sboru kvitovali dlouhým potleskem a vyjádřeními, že jejich cesta na koncert nebyla zbytečná a že si z kostela odnášejí krásné kulturní zážitky.

Shora uvedený úspěch je pros náš sbor potěšující a zároveň nám dává optimismus do dalších vystoupení. Tím nejbližším bude koncert v rámci Dnů města Bruntálu, který se uskuteční dne 18. 6. 2022 od 10.00 hodin na náměstí v Bruntále. Následně dne 7. 8. 2022 vystoupí sbor v kostele Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova, kde od 10.00 hodin předvede svůj program a následně od 11.00 hodin se mu dostalo cti zazpívat v rámci mše svaté, kterou bude celebrovat Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

A pak již přijde 2. pololetí, které sbor jako již tradičně zahájí Svatováclavským koncertem a následovat budou vystoupení další, včetně adventních koncertů, o jejichž termínech budeme včas informovat.

Všem, kdo si na vystoupení našeho sboru najdou cestu, přejeme příjemný poslech.

Koncerty

Kde jste nás již slyšeli:

28.9.2022 - Svatováclavský duchovní koncert Bruntál

 7.8.2022 - koncert v kostel v Rudě

18.6.2022 - 10.00 hodin Koncert v rámci Dnů města na náměstí v Bruntále

14.5.2022-  "Májový koncert" v kostele v Obci Mezina. 

11.4.2022 - Velikonoční koncert - kostel církve Československé husitské

21.3.2022 - Koncert na schodech - Zámek Bruntál