Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1
Absolventská výstava v ZUŠ Bruntál
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
Postupové a závěrečné zkoušky
13
Postupové a závěrečné zkoušky
14
Postupové a závěrečné zkoušky
15
Postupové a závěrečné zkoušky
Přijímací a talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024
16
Postupové a závěrečné zkoušky
Přijímací a talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Smíšený Pěvecký sbor > Koncerty

 

VYSTOUPENÍ V MEZINĚ

 

Dne 13.5. 2023 se v kostele v Mezině uskutečnil koncert našeho sboru věnovaný všem mámám, mamkám, matičkám a maminkám, koncert ke Svátku matek. Mezina je naší "obcí zaslíbenou", neboť se jedná o první obec, kam jsme před více než dvaceti lety zavítali a od té doby zde pravidelně vystupujeme na adventních koncertech a koncertech při příležitosti Svátku matek. Aniž bychom snižovali důležitost vystoupení v jiných obcích, vystoupení v Mezině má pro nás vždy jakousi "přidanou hodnotu", potěšit zdejší posluchače je pro nás jakousi třešničkou na dortu našich vystoupení. A naši mezinští přátelé to patrně tuší, neboť vždy na nás přijdou v hojném počtu.

I letos jsme předvedli skladby z různých žánrů, od lidových přes duchovní až po moderní. A zadařilo se. Museli jsme dvakrát přidávat, dobrý pocit ze zpívání jsme měli nejen my, zpěváci, spokojen byl i dirigent, ale především - a to je hlavní - nadšení byli posluchači. A je to právě spokojenost posluchačů, která je naším hnacím motorem, tím, co nás nabíjí a dává chuť do další práce.

Výsledky této práce předvedeme již poměrně zanedlouho i u nás, v Bruntále, a to dne 2. 6. 2023 v rámci Noci kostelů a poté v rámci Dnů města.

 

 

GASZOWICE 29. 4. 2023 

text-dotace_barevne_br+text.jpg

Náš družební pěvecký sbor Bel Canto z Gaszowic letos slaví 30 let od svého založení. Dostalo se nám pocty - jako jedinému z pěveckých sborů - oslavit tyto narozeniny s ním. A tak jsme se dne 29. 4. 2023 vydali do Polska...

Po srdečném přivítání a bohatém občerstvení se všichni zpěváci, jak z polského, tak i z našeho sboru vydali do kostela, kde proběhla slavnostní mše k oslavám založení sboru Bel canto, v jejímž rámci došlo i ke svěcení praporu uvedeného sboru. Celou mši doprovázel sbor Bel Canto svým zpěvem. Po skončení mše, stále ještě v kostele, vystoupil s několika duchovnímu skladbami i náš smíšený pěvecký sbor. Na úplný závěr programu v kostele zazněly dvě skladby ve společném provedení sboru Bel Canto a sboru našeho.

Oficiální program pak pokračoval v gaszowickému středisku kultury a sportu. Sboru Bel Canto se dostalo mnoha a mnoha gratulací  od velké řady kulturních činovníků i od obyčejných lidí milujících kulturu a sborový zpěv. Mezi srdečnými zdravicemi se neztratilo ani blahopřání ze strany našeho pěveckého sboru. Oficiální program byl uzavřen opět zpěvem - vystoupil sbor náš, sbor Bel Canto a opět zazněla i společná skladba. Pak již následoval program neoficiální, program, z něhož bylo zřejmé, že jsme si s polskými přáteli velmi blízcí. Těm z nás, kteří se s polským sborem znají již déle, se tato blízkost jenom potvrdila, ti z nás, kteří se s tímto sborem setkali poprvé, si s jeho členy rozuměli, jako by se znali odjakžíva.

Hluboký zážitek ze shora uvedeného dne v nás zůstane dlouho, ne-li natrvalo. Jsme rádi, že jsme oslav výročí pěveckého sboru Bel Canto mohli být součástí, a jak jsme se z ohlasů dověděli, součástí důstojnou. Zároveň nezbývá, než si jen postesknout, že něčeho takového, čeho jsme byli svědky v Gaszowicích, potažmo v Polsku, se v naší republice, kde je regionální kultura chudou popelkou, asi hned tak nedočkáme, dočkáme-li se vůbec...

 

POZVÁNKA NA VYSTOUPENÍ SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU BRUNTÁL

text-dotace_barevne_br+text.jpg 

Jaro nezadržitelně klepe na dveře a pro Smíšený pěvecký sbor Bruntál to znamená, aby se po úspěšných adventních koncertech předvedl se svým novým repertoárem. Naplánována jsou vystoupení prakticky již na celé první pololetí roku 2023.

Dne 3. 4. 2023 od 17.00 hodin se v kostele u rybníka v Bruntále koná již tradiční Velikonoční koncert. V měsíci dubnu 2023, konkrétně dne 29. 4., se sbor představí ještě jednou, a to v polských Gaszowicích. Tam byl pozván na oslavy 30. výročí vzniku tamějšího družebního pěveckého sboru Bel Canto.

Dne 13. 5. 2023 od 17.00 hodin čeká Smíšený pěvecký sbor Bruntál vystoupení v kostele v Mezině, a to při příležitosti Svátku matek.

Dne 2. 6. 2023 se pak koná již tradiční Noc kostelů. I na této akci v minulých letech bruntálský pěvecký sbor vystupoval, a to na různých místech. V letošním roce bude svoje umění prezentovat v kostele u rybníka v Bruntále.

V červnu loňského roku vystoupil sbor na náměstí v Bruntále v rámci oslav Dnů města Bruntálu. V jednání je vystoupení na stejné akci i v letošním roce, a pokud vše dobře dopadne, uskuteční se vystoupení na této akci dne 17. 6. 2023.

V rámci svých vystoupení přednese Smíšený pěvecký sbor Bruntál skladby mnoha žánrů z per různých autorů. Všechna vystoupení budou proložena sólovými skladbami, jakož i skladbami instrumentálními.

Všichni členové bruntálského pěveckého sboru tímto zvou veřejnost na shora uvedená vystoupení a věří, že se jim podaří posluchače příjemně kulturně obohatit.


"Konec světa bude až lidé přestanou zpívat" Albert Einstein 

Koncerty v letošním roce 2023 budou průbězně doplňovány:

 

3.4.    17 hod -   Velikonoční koncert v kostele Církve československé husitské u Kobylího rybníka

29.4.                  jednodenní zájezd do Gaszowic
13.5.   17 hod    Mezina - kostel ,  Den matek  cca od 17 hod
2.6. -                  Noc kostelů - kostel Církve československé husitské u Kobylího rybníka
 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

POZVÁNKA NA VYSTOUPENÍ

SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU BRUNTÁL

text-dotace_barevne_br+text.jpg 

Je zde listopad, nezadržitelně se blíží advent a pro toto období se již stalo tradicí, že předvánoční shon se snaží zmírnit Smíšený pěvecký sbor Bruntál svými vystoupeními na různých místech Bruntálska. Nejinak tomu bude i v letošním roce, v jehož závěru uspořádá sbor osm adventních koncertů, které doplní dne 27. 12. 2022 koncertem vánočním.

O první adventní neděli, tedy dne 27. 11. 2022 absolvuje sbor dvě vystoupení. Konkrétně od 16.00 hodin vystoupí v kostele sv. Jana Křtitele v Rudné pod Pradědem a od 18.00 hodin předvede svoje umění v kostele v Andělské Hoře.

O následujícím víkendu, konkrétně dne 4. 12. 2022, čeká Smíšený pěvecký sbor Bruntál vystoupení v kostele v Miloticích nad Opavou. O hodině začátku vystoupení bude veřejnost včas informována.

O třetí adventní neděli dne 11. 12. 2022 od 18.00 hodin vystoupí sbor v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce.

Ve středu dne 14. 12. 2022 od 17.30 hod. zazpívá sbor v kostele ve Dvorcích.

V týdnu bezprostředně předcházejícím Štědrému dni, se sbor představí v kostele v Oborné (dne 17. 12. 2022 od 15.30 hodin), v kostele Nejsvětější Trojice v Mezině (dne 17. 12. 2022 od 18.00 hodin) a v kostele církve Československé husitské v Bruntále u rybníka (dne 19. 12. 2022 od 17.00 hodin).

Na den 27. 12. 2022 je pak naplánován Vánoční koncert v kostele v Býkově – Láryšově. I v tomto případě o hodině začátku koncertu bude veřejnost včas informována

V rámci svých vystoupení přednese Smíšený pěvecký sbor Bruntál vánoční písně a duchovní skladby z per různých autorů. Všechna vystoupení budou proložena sólovými skladbami, jakož i skladbami instrumentálními.

 Všichni členové bruntálského pěveckého sboru tímto zvou veřejnost na shora uvedená vystoupení a věří, že se jim podaří zpříjemnit atmosféru jednoho z nejkrásnějších ročních období – období Vánoc.                                                                                                        

 

Podzimní koncert

Dne 21. 10. 2022 od 18.00 hodin se ve zcela zaplněném audienčním sále bruntálského zámku uskutečnil podzimní koncert. Jednalo se o společnou akci Ženského komorního sboru Puellae Cantantes a Smíšeného pěveckého sboru Bruntál. Oba sbory se na celou akci pečlivě připravovaly a tato příprava, jak z reakcí posluchačů bylo zřejmé, přinesla kýžené ovoce. Každý ze sborů sice vyznává jiný způsob prezentace hudebních děl a představuje se s odlišným repertoárem, přesto však - nebo možná právě proto - měl v konečném důsledku koncert příznivý ohlas. Současně však je třeba dodat, že, co se alespoň našeho sboru týče, vyskytly se ve vystoupení drobné chybičky, což nám dává motivaci k tomu, abychom příště byli ještě lepší.

Po koncertu následovalo společné posezení členů obou sborů. V příjemné atmosféře byly navázány nové kontakty, případně došlo ke znovuobnovení kontaktů již dříve existujících. Všichni se shodli na tom, že by bylo dobré, kdyby nynější společné vystoupení nebylo společným vystoupením posledním.

 Kde nás uslyšíte :   

Smíšený pěvecký sbor Bruntál a  Ženský komorní sbor Puellae Cantantes vás všechny zve na 
 PODZIMNÍ KONCERT SBORŮ NA ZÁMKU v pátek 21. 10. 2022 v 18 hodin. Vstupné dobrovolné

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                      

  28.9.2022 v 15 hodin kostel církve Československé husitské     (kostel u rybníka Bruntál ) 

 Svatý Václav

Tak je to za námi... Svatováclavský koncert je již minulostí, A dopadl dobře. Bez jakékoliv nadsázky - nad očekávání dobře. Posluchačů přišlo sice méně než obvykle, ale jak kdysi dávno v bruntálském divadle pravil vynikající český violoncellista Miloš Sádlo, jehož umění znali téměř v celém světě: "Přišlo vás sice jenom pět, ale hrát budu, protože jste si na mě udělali čas." A ti, co si udělali čas na nás, na náš družební polský sbor Bel Canto a na umění učitelů z naší základní umělecké školy, nelitovali. Zejména chorál "Svatý Václave" ve společném podání obou sborů doprovozený varhany, byl skutečně důstojným vyvrcholením celého koncertu.Tak jsme to cítili nejen my všichni, ale vyplynulo to i z reakcí posluchačů samotných.

Pro nás, zpěváky, měl Svatováclavský koncert ještě další, společenský rozměr. S našimi přáteli z Polska jsme se viděli z důvodů okolností obecně známých po více než dvou letech. Tak dlouhý interval vzájemného odloučení od roku 1998, tedy od roku navázání vzájemných vztahů, jsme ještě nezaregistrovali. Snažili jsem se proto uchystat vše tak, aby se polští přátelé u nás opět cítili jako doma. To se beze zbytku podařilo díky spolupráci všech členů našeho sboru a duch společného souznění se z koncertu přenesl i na vzájemné posezení. Bylo nám, jako bychom se naposledy viděli včera, ti co ještě družební styky dříve nenavázali, tak nyní učinili, nad vším se vznášel kouzelný duch slovanské vzájemnosti.

Patron naší země by z nás měl radost...

                                         

POZVÁNKA NA SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 

Léto se pomalu chýlí ke konci a pro Smíšený pěvecký sbor Bruntál to znamená, že vstoupí do další sezóny svojí činnosti. Tu jako již tradičně zahájí slavnostním Svatováclavským koncertem. Tento koncert se uskuteční dne 28. 9. 2022 od 15.00 hodin v kostele u rybníka v Bruntále.

Pro zpěváky bruntálského sboru je potěšením, že na letošní Svatováclavský koncert přijal pozvání družební pěvecký sbor Bel Canto z polských Gaszowic, jenž koncert obohatí svým uměním.

Na shora uvedeném koncertu zazní jako vždy skladby v podstatě všech žánrů, od duchovních přes lidové až po moderní. Vystoupení sboru budou proložena sólovými skladbami, jakož i skladbami instrumentálními, a zazní i skladby ve společném podání bruntálského a gaszowického sboru.

Na shora uvedenou akci, která proběhne ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bruntál a za podpory Města Bruntál, Smíšený pěvecký sbor Bruntál srdečně zve a věří, že se mu jejím prostřednictvím podaří obohatit duchovní rozměr svátku svatého Václava.                                              

                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.8.2022 -   10,00 hodin koncert v kostele v Rudě ( u Rýmařova)

Ruda

Koncert konaný dne 7. 8. 2022 se vydařil. Vyplývá to jak z pocitů samotných zpěváků, tak i z vyjádření sbormistra a v neposlední řadě též z reakcí posluchačů. To ale na poutní slavnosti konané vpředu uvedeného dne v Rudě u Rýmařova nebylo to podstatné. Zásadní byl duchovní prožitek z celé slavnosti - svátečně oblečení lidé se sváteční náladou ze všech končin našeho (a nejen našeho) regionu, program, jehož součástí bylo i vystoupení dechové hudby, sváteční mše v nádherném do posledního místečka zaplněném kostele, absolvování křížové cesty s koncem na Křížovém vrchu, to vše v překrásné přírodě a za nádherného počasí.

Jsme rádi a hrdi na to, že jsme toho všeho mohli být důstojnou součástí...

 

Na pouť v Rudě se těší jak biskup, tak bruntálský sbor

Poutní místo Ruda u Rýmařova včetně křížové cesty a kostela bylo nedávno prohlášeno národní kulturní památkou. Leží téměř na hranici mezi Moravskoslezským a Olomouckým krajem.

Litoměřický biskup Jan Baxant se letos chystá do Rudy sloužit bohoslužbu na pouti k Panně Marii Sněžné. Mariánské tradice v Rudě u Rýmařova stojí za vznikem  jednoho z nejznámějších poutních míst České republiky. Nabízí návštěvníkům kopec Křížový vrch, který poskytuje turistům daleký výhled do krajiny a zbožným poutníkům duchovní zážitky.

Turisté jezdí do Rudy obdivovat to nejlepší z baroka. Na poutní slavnost v Rudě u Rýmařova ke cti Panny Marie Sněžné se mohou letos poutníci vypravit v neděli 7. srpna. Program začíná v 10 hodin v kostele koncertem Smíšeného pěveckého sboru Bruntál.

Ihned po koncertě následuje v 11 hodin mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Po skončení bohoslužby se věřící vydají po barokních zastaveních křížové cesty na Křížový vrch.

Na slavnost zvou kněží bruntálského děkanátu s děkanem Františkem Zehnalem.Všechny turistické průvodce doporučují v Rudě navštívit romantickou křížovou cestu, která vede od kostela až na Křížový vrch. Jde o zvláštní barokní skvost. Jednotlivá zastavení totiž mají podobu srdce vytesaného z pískovce. Nápisy na zastaveních jsou v němčině.

Zdroj: https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/na-pout-ruda-se-tesi-i-biskup-i-bruntalsky-sbor-kostel-krizova-cesta-20220731.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.6.2022 - 10.00 hodin Koncert v rámci Dnů města na náměstí v Bruntále

Unaveni, ale šťastni... Takoví jsme my, členové sboru, byli dne 18. 6. 2022 zhruba v 10.45 hodin, po ukončení našeho vystoupení v rámci Dnů města Bruntálu. Je pravdou, že jsme v termínu konání těchto Dnů vystupovali i dříve (až na poslední období, kdy se kulturní akce nemohly konat v důsledku obecně známých okolností), vždy se však jednalo o vystoupení mimo hlavní události dění, navíc v kostelích, kde jsme měli své věrné posluchače. Teď jsme však přímo zahajovali sobotní program Dnů, byli jejich součástí - a zpívali jsme venku, na náměstí, před širokou veřejností. Proto jsme již poměrně brzy ráno měli zkoušku, aby vše klaplo do puntíku. I tak zde ale nervozita nás všech byla a s ohledem na důležitost okamžiku byla pochopitelná... Odrazila se však - a to skoro neznatelně - jen v první písni. Pak díky skvělé práci sbormistra, výbornému klavírnímu doprovodu ředitele naší základní umělecké školy a skutečně profesionální práci zvukařů opadla a koncert jsme si všichni skutečně užili.

To, že se koncert povedl, jsme cítili nejen my, ale dostalo se nám příznivých ohlasů od veřejnosti jak laické, tak i - a to je pro nás velkým potěšením - i od profesionálů. Je to potěšující pro práci do budoucna, protože našim plánem je vystupování i v jiných než kostelních prostorách. A po nynější zkušenosti již víme, že se nemusíme bát vystoupit i venku, pod širým nebem, před širokou veřejností.

Budeme dělat vše pro to, abychom naše plány do budoucna naplnili, protože pocit štěstí, byť doprovozený únavou, je jedinečný a neopakovatelný... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 14.5.2022-  "Májový koncert" v kostele v Obci Mezina

Dne 14. 5. 2022 se v Mezině uskutečnil májový koncert věnovaný věnovaný především ženám a jejich Svátku matek. I přesto, že se v té době konalo mistrovství světa v hokeji, našlo si do kostela, kde se koncert konal, mnoho lidí, kteří výkon našeho sboru kvitovali dlouhým potleskem a vyjádřeními, že jejich cesta na koncert nebyla zbytečná a že si z kostela odnášejí krásné kulturní zážitky.

Shora uvedený úspěch je pros náš sbor potěšující a zároveň nám dává optimismus do dalších vystoupení. Tím nejbližším bude koncert v rámci Dnů města Bruntálu, který se uskuteční dne 18. 6. 2022 od 10.00 hodin na náměstí v Bruntále. Následně dne 7. 8. 2022 vystoupí sbor v kostele Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova, kde od 10.00 hodin předvede svůj program a následně od 11.00 hodin se mu dostalo cti zazpívat v rámci mše svaté, kterou bude celebrovat Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

A pak již přijde 2. pololetí, které sbor jako již tradičně zahájí Svatováclavským koncertem a následovat budou vystoupení další, včetně adventních koncertů, o jejichž termínech budeme včas informovat.

Všem, kdo si na vystoupení našeho sboru najdou cestu, přejeme příjemný poslech.

Koncerty

Kde jste nás již slyšeli:

27. 12. 2022 vánoční koncert Býkov

19. 12. 2022 adventní koncert Bruntál kostel církve Československé husitské

17. 12. 2022 adventní koncerty Mezina, Oborná

14.12 2022 adventní koncert Dvorce

11. 12. 2022 adventní koncert Malá Morávka

4. 12. 2022 adventní koncerty Milotice n.O. Staré Heřminovy

27. 11. 2022 - adventní koncerty Rudná P/P, Andělská Hora

 

21. 10. 2022 PODZIMNÍ KONCERT SBORŮ NA ZÁMKU

28.9.2022 - Svatováclavský duchovní koncert Bruntál

 7.8.2022 - koncert v kostel v Rudě

18.6.2022 - 10.00 hodin Koncert v rámci Dnů města na náměstí v Bruntále

14.5.2022-  "Májový koncert" v kostele v Obci Mezina. 

11.4.2022 - Velikonoční koncert - kostel církve Československé husitské

21.3.2022 - Koncert na schodech - Zámek Bruntál